De Fabel van de illegaal 95/96, najaar 2008

Auteur: Doorbraak


Marokkanen verder in de hoek gedrukt via spionagezaak

Bij de Rotterdamse politie is naar verluidt een “Marokkaanse spion” aangetroffen. Hij werd meteen ontslagen op basis van geheime AIVD-informatie. Naar aanleiding van de “verontrustende berichten dat de Marokkaanse overheid op allerlei manieren invloed en druk probeert uit te oefenen op in Nederland wonende Marokkanen” vroeg het CDA eind september 2008 een spoeddebat aan. In de media werden direct alle Marokkanen in hogere posities tot verdachte gemaakt.


Koning Hassan II
De vorige Marokkaanse koning, Hassan II, voerde een schrikbewind tegen linkse opponenten. Velen daarvan vluchtten in de jaren 70 als arbeidsmigrant naar Nederland. Om invloed op de Marokkanen in Nederland te houden werden de Amicales opgericht. Linkse Marokkanen werden bespioneerd en aangevallen. Maar die vochten samen met anti-fascisten terug, onder meer verenigd in het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN). De Nederlandse overheid lag daarbij vaak dwars. Die zag liever geen linkse ideeën onder de gastarbeiders. Dat zou maar tot verzet tegen hun lage lonen en slechte werkomstandigheden kunnen leiden. Ook wilde men de goede banden met Hassan niet in gevaar brengen. Die schond dan wel op grote schaal mensenrechten, maar hij leverde ook belangrijke grondstoffen. Zoals het fosfaat dat Marokko rooft uit de bezette Westelijke Sahara, waar de bevrijdingsbeweging Polisario met groot militair vertoon onder de duim wordt gehouden. In de nu zo verfoeide jaren 80 braken linkse actievoerders in bij het Marokkaanse consulaat in Amsterdam. Ze vonden documenten waarin precies was vastgelegd hoe de Amicales ongehoorzame linkse Marokkanen moesten aanpakken. Politieke partijen als het CDA spraken schande van de inbraak. Maar nu roepen ze dus zelf plots om maatregelen vanwege de Marokkaanse bemoeienis met Nederland.

Kamerleden

Direct nadat de spionagezaak bekend werd, begonnen weer de verdachtmakingen van Marokkaanse Nederlanders in hogere posities, net als in 2007 bij “het debat” over de dubbele paspoorten. Aan Tweede Kamerleden met een Marokkaanse achtergrond werd nu gevraagd of ze spioneren, of dat ze daar misschien voor benaderd zijn door de Marokkaanse overheid. Alsof ze dat dan niet direct gemeld zouden hebben. De betreffende Kamerleden zijn actief bij wat progressievere partijen als GroenLinks en de PvdA, en het is bekend dat links niet echt veel op heeft met het Marokkaanse koningshuis. Vanwege haar Berber-achtergrond heeft GroenLinks-Kamerlid Naima Azough al helemaal geen automatische band met het zeer Arabisch gezinde koningshuis. Ze woont haar leven lang in Nederland, en dan wordt het nu ineens niet meer uitgesloten dat ze wel eens een spion zou kunnen zijn.

Deze spionage-hype draait uiteindelijk om de vraag naar “de integratie” van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. De koning wil hen binden aan Marokko, want naar schatting zo'n 10 procent van het Marokkaanse bruto nationaal product wordt bijeengewerkt door migranten in met name West-Europa. De BV Nederland wilde lang dat Marokkanen in Nederland terugkeerden naar Marokko. Maar de laatste tijd wil de regering dat ze “integreren” en hardwerkende modelburgers worden, en dat Marokko hen met rust laat.

Dit is een ingekorte versie van “Hypocrisie over “Marokkaanse spionage””. Op: Doorbraak-website.

Terug