De Fabel van de illegaal 95/96, najaar 2008

Auteur: Harry Westerink


Nederland gidsland voor nieuwe EU-regels tegen illegalen

Op grond van een nieuwe richtlijn mogen de EU-landen illegalen voortaan lang opsluiten in afwachting van hun uitzetting, tot een maximum van 18 maanden. Ook kunnen ze gedeporteerde illegalen voor 5 jaar de toegang tot het Europese grondgebied ontzeggen. Dat repressieve beleid is in Nederland al volop van kracht en dreigt nu ook door alle andere EU-landen te worden nagevolgd.


Volgens Jeanine Hennis Plasschaert worden illegale immigranten niet "zomaar" in de gevangenis gestopt
“Harmonisatie” van het migratiebeleid houdt grofweg in dat het beleid van het strengste land normgevend wordt voor alle EU-landen. In de zomer van 2008 werden nieuwe criminaliserende EU-regels tegen illegalen ingevoerd. In veel landen stak er een storm van verontwaardiging op, maar in Nederland ging het vrij geruisloos voorbij. Anders dan de meeste andere EU-landen hoeft de Nederlandse overheid het eigen beleid tegen illegalen namelijk niet extra te verscherpen. Nederland behoort al tot de landen met de hardste politiek tegen illegalen. En ook met het beleid tegen “allochtonen” met verblijfsrecht loopt Nederland voorop, onder meer via de inburgeringsplicht.

Net als in Denemarken, Estland, Finland, Litouwen, Groot-Brittannië en Zweden mogen illegalen in Nederland voor onbeperkte duur worden opgesloten. Dat gaat nog verder dan de nieuwe EU-richtlijn van maximaal 18 maanden. Ter vergelijking met andere EU-landen: de huidige maximale detentieperiode voor illegalen bedraagt in Frankrijk en Cyprus 32 dagen, in Italië en Spanje 40 dagen, in Ierland 56 dagen, in Portugal 60 dagen, in Luxemburg en Griekenland 3 maanden, in Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië 6 maanden, in België 8 maanden, in Oostenrijk 10 maanden, in Polen 12 maanden, in Malta en Duitsland 18 maanden, en in Letland 20 maanden. De meeste EU-landen kennen dus een maximale detentieperiode van 8 maanden of minder. Maar in Nederland komt het al jarenlang regelmatig voor dat illegalen veel langer dan 8 maanden zitten opgesloten. De Fabel van de illegaal kent illegalen die 11, 15 of zelfs 17 maanden gevangen zaten en daarna op straat werden gegooid.

Afschrikmiddel

Op de richtlijn kwam kritiek van linkse partijen en vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties. “Ik vrees dat deze richtlijn als een soort afschrikmiddel moet werken, als een boodschap aan hen die willen komen dat ze slecht behandeld zullen worden”, stelde Bjarte Vandvik, secretaris-generaal van de Europese Raad voor Vluchtelingen en Ballingen. Maar volgens VVD-Europarlementariër Jeanine Hennis Plasschaert is die kritiek “complete nonsens”. “Het komt er echt niet op neer dat illegale immigranten zomaar in de gevangenis worden gestopt”, kletste ze uit haar nek. Want de kern van het opsluiten van illegalen is nu juist dat ze “zomaar” gevangen worden gezet, zonder een strafbaar feit te hebben begaan en zonder vorm van proces. Dat gebeurt dag in dag uit, in de hele EU.

De richtlijn werd in het Europese Parlement (EP) goedgekeurd door een meerderheid van conservatieven, christen-democraten, liberalen en nationalisten. De sociaal-democratische EP-fractie pleitte nog voor een maximale detentieperiode van 6 maanden, maar dat werd van tafel geveegd. LOS-medewerkster Mieke Kox bood in mei 2008 samen met 80 kerkelijke en maatschappelijke organisaties een petitie aan de Tweede Kamer aan met dezelfde wens van maximaal 6 maanden opsluiting van onschuldigen. VluchtelingenWerk stelde zich nadrukkelijk niet achter de petitie, omdat men het principieel onjuist vindt dat vluchtelingen worden opgesloten alsof het misdadigers zijn. Ook De Fabel van de illegaal wees de petitie af. Steungroepen voor illegalen behoren niet mee te denken met de overheid over wat de beste manier is om hen uit te sluiten, uit te roken, op te sluiten en uit te zetten. Geen enkele termijn van opsluiting is acceptabel.

Terug