De Fabel van de illegaal 95/96, najaar 2008

Auteur: Harry Westerink


(Uit de illegaliteit)

Eerst Nederlands, nu illegaal

Jane Abdoella en haar drie kinderen
Jane Abdoella is in 1968 als Nederlandse in Suriname geboren en kreeg na de onafhankelijkheid in 1975 de Surinaamse nationaliteit. Ze had in Suriname een 15 jaar durende relatie met een Nederlandse man, met wie ze drie kinderen kreeg. Ze werd door hem stelselmatig geestelijk en lichamelijk mishandeld. Uiteindelijk vluchtte ze van hem weg. Ze ging met haar kinderen elders in Suriname wonen, maar hij bleef haar stalken en bedreigen. Daardoor zag ze zich enkele jaren geleden gedwongen om met haar drie kinderen van 10, 16 en 18 jaar naar Nederland te vluchten. Die hebben de Nederlandse nationaliteit en mogen hier dus wonen. Maar Abdoella zelf niet. Ze vroeg daarom verblijfsrecht aan op grond van gezinshereniging, maar dat werd afgewezen. De overheid dwong haar in 2007 om terug te gaan naar Suriname en daar bij de Nederlandse ambassade een machtiging voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen. Haar minderjarige kinderen moesten ouderloos in Nederland achterblijven. Na een jaar wachten werd haar mvv-aanvraag alsnog afgewezen. Op een toeristenvisum ging ze terug naar Nederland, wanhopig en boos om zoveel onrecht. Nu verblijft ze illegaal in Alphen aan den Rijn bij haar jongste dochter en zoon. Haar oudste dochter woont inmiddels zelfstandig.

In juni 2008 nam Abdoella contact op met De Fabel van de illegaal. Ze vroeg om hulp en dat leidde tot veel media-aandacht en politieke pressie. Ze schreef een smeekbrief naar staatssecretaris Albayrak, die daar nog steeds op moet reageren. In korte tijd haalde ze meer dan 700 steunbetuigingen op. Ze krijgt onder meer steun van de burgemeester van Alphen, de pastoor van de katholieke kerk, haar huisarts, een aantal gemeenteraadsleden, en veel andere Alphenaren. Ze overhandigde de steunbetuigingen aan de burgemeester, die daarop in een brief aan Albayrak vroeg om verblijfsrecht voor Abdoella.

Inmiddels had ze ook bij de Sociale Verzekeringsbank kinderbijslag aangevraagd en bij de gemeente Alphen een bijstandsuitkering. Alleen al het kunnen indienen van die aanvragen kostte grote moeite. Wie geen verblijfsrecht heeft, krijgt immers overal te maken met de administratieve apartheid. Tijdens een gesprek over haar bijstandsaanvraag met twee gemeente-ambtenaren kwam zelfs de vreemdelingenpolitie langs. Die was op de hoogte van de afspraak, wat alleen maar kan betekenen dat een gemeente-ambtenaar dat had doorgegeven. Vanwege haar minderjarige kinderen zette de vreemdelingenpolitie haar niet gevangen. Maar ze pakten wel haar paspoort af en legden haar een meldplicht op. Navraag leerde later dat de IND daartoe geen opdracht had gegeven. De vreemdelingenpolitie lijkt eigenmachtig en tegen de regels in te hebben gehandeld. Haar aanvragen voor kinderbijslag en bijstand werden afgewezen. Haar strijdbare advocaat Pim Fischer uit Haarlem, bekend van andere zaken op het gebied van basisvoorzieningen aan illegalen, heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen die afwijzingen. Allerlei organisaties, waaronder Defence for Children, hebben Albayrak verzocht om Abdoella verblijfsrecht te geven. Ook in de Tweede Kamer is aandacht voor haar zaak.

Ondertussen heeft Abdoella geen geld meer om van te leven. Ze heeft inmiddels een fikse huurachterstand. Ze kan haar Nederlandse kinderen financieel niet onderhouden. Samen dreigen ze op straat te worden gezet. Maar Abdoella vecht door. Ze hoopt dat Albayrak over haar hart zal strijken, moeder en kinderen niet zal scheiden en haar verblijfsrecht zal geven.

Voor meer informatie zie: Surinaamse vrouw strijdt voor verblijfsrecht. Op: Fabel-website.

Terug