De Fabel van de illegaal 95/96, najaar 2008

Auteur: Gerrit de Wit


Bekende Leidenaren steunen Koppenhinksteeg

Oud-wethouder Ron Hillebrand is een van de 30 bekende Leidenaren die een open brief ondersteunen aan het college van B&W, waarin gepleit wordt voor behoud van Vrijplaats Koppenhinksteeg. Inmiddels vechten de gebruikers van de steeg, waaronder De Fabel van de illegaal, het collegebesluit om de legalisering te staken ook aan bij de rechter.

Steun de strijd

De diverse juridische procedures kosten de Koppenhinksteeg klauwen vol geld. Het afgelopen half jaar is al meer dan vijfduizend euro uitgegeven aan de strijd voor het voortbestaan van de Vrijplaats. Steun ons in die strijd en stort uw gift op rekeningnummer 9432856 ten name van het Leids Weggeeffonds te Leiden, onder vermelding van “Vrijplaats Koppenhinksteeg blijft!”. Alle beetjes helpen. Alvast hartelijk dank.
In maart 2008 kwam het Leidse college terug op een besluit uit 2005 om de Vrijplaats te legaliseren. PvdA-er Hillebrand was destijds de initiatiefnemer van dat besluit. De belangrijkste reden voor het terugdraaien van de legalisering is volgens de gemeente een exploitatietekort van 300 duizend euro. Dat tekort is echter grotendeels veroorzaakt door het achterstallige onderhoud van de gemeente aan de panden in de Vrijplaats, door de politieke onwil om gereserveerde rijksgelden ten behoeve van de renovatie in te zetten, en door het getreuzel van de gemeente om de legalisering vlot te trekken. De gemeente wil het complex nu voor een prikkie aan de hoogste bieder verkopen en initiatieven als Bar & Boos, De Fabel, ontmoetingsruimte de Linkse Kerk, de Weggeefwinkel en sportschool Hong Ying in maart 2009 laten ontruimen.

Bekende Leidenaren

De tientallen vrijwilligers van de Vrijplaats zijn woedend over deze plotselinge ommezwaai van de gemeente. Ze worden gesteund door duizenden bezoekers en sympathisanten van de Vrijplaats die een protestbrief stuurden aan het college, de gemeenteraad, en de PvdA en GroenLinks in het bijzonder. Bij dat protest sluiten zich nu ook 30 bekende Leidenaren aan, uit de wereld van de Leidse cultuur en politiek. In een open brief vragen ze de gemeente “de onderhandelingen met de Vrijplaats Koppenhinksteeg te heropenen en de legalisering vlot te trekken”. De brief is onder meer ondertekend door voormalig wethouder Ron Hillebrand, dominee Anton Dronkers, directeur Ruud Visser van het Leids Vrijetijds Centrum, SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt, de voormalige GroenLinks-raadsleden Rianne Peeters en Gerard van Hees, een jurist, een hoogleraar en een FNV-organizer.

Naar aanleiding van de open brief lichtte Hillebrand in het Leidsch Dagblad toe waarom hij vindt dat de Koppenhinksteeg gelegaliseerd moet worden. Hij zegt “onder de indruk” te zijn van wat er allemaal in de Vrijplaats gebeurt. “Daar kan menig buurthuis nog wat van leren”, aldus Hillebrand. Verder stelt hij dat de VVD het in het college “heel hard” heeft gespeeld. “Die heeft zijn weerstand tegen krakers laten prevaleren boven het nakomen van gemaakte afspraken. Dat is politiek niet fatsoenlijk. De gebruikers van de Koppenhinksteeg zijn ook gewoon burgers die recht hebben op een betrouwbare overheid.”

Juridische procedures

De strijd om de Koppenhinksteeg wordt ook op het juridische vlak gevoerd. Op 23 juni diende een door de gebruikers van de steeg tegen de gemeente aangespannen kort geding. De Vrijplaats eiste vernietiging van het collegebesluit om het legaliseringsproces stop te zetten, en hervatting van de onderhandelingen tussen de gemeente, woonstichting Ons Doel en de Vrijplaats. De kern van het betoog van de Vrijplaats was dat de gemeente handelde in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De gemeente heeft immers tweeënhalf jaar lang de indruk gewekt dat de Vrijplaats zou worden behouden voor de stad. Op 4 augustus verwierp de rechter de eisen. Hij vond dat de door de gemeente gedane toezeggingen om te legaliseren nooit onvoorwaardelijk zijn geweest. De Vrijplaats-organisaties denken daar uiteraard heel anders over en zijn medio augustus in hoger beroep gegaan.

Ondertussen heeft het college in september haar aanbod ingetrokken om een beperkt aantal organisaties in de steeg te “ondersteunen” bij het vinden van alternatieve huisvesting. Het college doet namelijk alsof de steeg dat aanbod afgewezen heeft. De Vrijplaats heeft het college echter alleen laten weten eerst de juridische procedures af te willen wachten, alvorens het aanbod op zijn merites te beoordelen. Hoe dan ook zal de Vrijplaats, bijgestaan door een legertje advocaten en deskundigen, alles doen om de legalisering alsnog af te dwingen. Wat dat betreft moeten eventuele geïnteresseerde projectontwikkelaars goed beseffen wat ze zich op de hals halen als ze met de gemeente in zee gaan. De kans dat de koper van de panden uiteindelijk met de gemeente kopje onder gaat is immers levensgroot aanwezig.

Terug