De Fabel van de illegaal 97/98, winter 2009

Auteur: Harry Westerink


Christenfundamentalist “geneest” homo’s van “demonen”

Al jarenlang trekken gebedsgenezer Bert Bruinekreeft en de medewerkers van zijn stichting Het Lichtpunt met een tent het land door om mensen te bekeren en de duivel te verjagen. Toen de evangelisatiekaravaan in oktober 2008 Haarlem aandeed, maakte de lokale Actiepartij bezwaar tegen hun oerconservatieve en discriminerende standpunten. Helaas werken veel plaatselijke kerken samen met de militante christenfundamentalisten.


Evangelisatietent van gebedsgenezer Bert Bruinekreeft in Haarlem.
Naar eigen zeggen leidde de inmiddels gepensioneerde Bruinekreeft vroeger een “zondig” leven. Hij dronk veel te veel en tilde als autohandelaar zijn klanten en de Belastingdienst. Ook deed hij aan zelfbevrediging, soms wel drie keer per dag. Toen hij 29 jaar was, beloofde hij zijn leven in dienst van God te gaan stellen. In 1978 richtte hij stichting Het Lichtpunt op, die sinds 1982 evangelisatiebijeenkomsten organiseert op kampeerterreinen in Bruinekreefts woonplaats Voorthuizen. In Barneveld beheert Het Lichtpunt “het christelijk ontmoetingscentrum” De Herberg. In 1993 deed zakenman Bruinekreeft de leiding van zijn bedrijf in verkoopwagens over aan zijn zoon en ging hij full-time de boer op met zijn predikingen en genezingen “in naam van Jezus”.

Spiernaakt

Op verzoek van een aantal kerken probeert hij met zijn stichting vanaf 2003 ook elders in het land zieltjes te winnen. Sindsdien voert Het Lichtpunt zes keer per jaar een twee weken durende intensieve stedelijke evangelisatiecampagne. De stichting zet dan ergens in een gemeente een enorme circustent neer van 60 meter doorsnee en 16 meter hoog, met zo’n tweeduizend zitplaatsen. Daar houdt Bruinekreeft zijn preken voor jong en oud, met thema’s als “Hoe onderken ik als christen misleiding door de vijand”, “Invloeden van het voorgeslacht op mijn leven (geestelijk en/of lichamelijk)”, “Invloeden van de duisternis in de christelijke samenkomsten”, “Bevrijding door de kracht van het kruis” en “Hoe kom ik tot een overwinningsleven”. Ter plekke “geneest” hij via gebeden ook zieken. Bruinekreeft en zijn stichting werken tijdens die campagnes nauw samen met plaatselijke protestantse en gereformeerde kerken en verspreiden dan huis-aan-huis en op scholen duizenden folders. Ook vraagt Het Lichtpunt lokale christenen om mee te helpen, bijvoorbeeld als “kosters, nazorgers, koffieschenkers, parkeerwachters, EHBO-ers, kinderwerkers, collectanten, bewakers en boekentafelmedewerkers”. Jaarlijks steekt de stichting meer dan 100 duizend euro in het evangelisatiewerk.

Na het officiële deel van een evangelisatiebijeenkomst verleent Het Lichtpunt ook “nazorg” voor bezoekers met problemen en ziekten. “Wij verwachten dat de nazorgers netjes, schoon en zedig gekleed zijn als vertegenwoordigers van de Koning der Koningen”, staat daarover te lezen in het “instructiehandboek”. “Hiermede bedoelen wij voor de dames dat zij erop letten dat zij geen shirts of blouses dragen met “inkijk” en gelieve geen strakke kleding te dragen. Een rok of jurk is een pré. Dit alles ter bescherming van uzelf in verband met allerlei slag mensen die wij tegenkomen.” Volgens Bruinekreeft lokken vrouwen in korte rokken of andere “uitdagende” kleding zelf seksueel geweld uit. Het zou hun eigen schuld zijn als ze zouden worden verkracht. De evangelist verkondigt “de blijde boodschap van God” ook aan kinderen. “Jezus geneest, ook nu nog, van boven. Dus als je ziek bent, bid tot hem en alles komt goed”, zo wordt de kinderen wijsgemaakt. Verder houdt hij onder het motto “De weg naar een succesvol zakenleven” speciale bijeenkomsten voor christelijke ondernemers. “Verzoening? Verlossing? Bevrijding? Genezing? Redding?”: God heeft het volgens de propaganda van Het Lichtpunt allemaal in de aanbieding. Voorwaarde is wel dat men eerst de eigen zonden belijdt en een “wedergeboren” christen wordt. Trouw de kerk bezoeken is niet genoeg, weet Bruinekreeft. Dat geeft je geen zekerheid op een plekje in de hemel. “Als je niet wedergeboren bent, sta je straks spiernaakt voor Jezus.” Maar “Jezus wil niet dat je naar de hel gaat. Daar zit je eeuwig in de pijn en zul je de wormen door je heen voelen kruipen.”(1)

Kosmische oorlog

Net als evangelist Jan Zijlstra van pinkstergemeente De Levensstroom (2) beweert Bruinekreeft dat God via zijn gebeden zieken geneest. Christelijke gebedsgenezers zetten zich scherp af tegen new age- en andere paranormale therapeuten. Dergelijke “occultisten” zouden de kracht niet van Jezus krijgen, maar van “demonen”. Zieken moeten Bruinekreeft daarom beloven dat ze voor hun genezing nooit naar dat soort “kwade krachten” zullen gaan. “Veel mensen zijn occult belast doordat ze ooit bij een magnetiseur, aurahealer, waarzegger, iriscopist, of bij iemand die reiki toepast en andere alternatieve genezers geweest zijn. Ook bepaalde beelden of voorwerpen in huis kunnen een blokkade in je leven zijn, zodat je niet verder kunt doorgroeien of vrijkomen van een bepaalde gebondenheid”, aldus de evangelist, die de duivel eigenhandig schijnt te kunnen wegsturen als hij in de buurt is. Satan zou volgens de protestantse fundamentalist ook achter de katholieke aanbidding van Maria zitten.

Gebedsgenezer Bert Bruinekreeft in Haarlem.
Bruinekreeft meent dat veel mensen kampen met “een vloek” in hun leven. Die zou men zelfs kunnen erven, want “zonden” zouden worden doorgegeven aan het nageslacht, tot en met de vierde generatie. Homoseksualiteit beschouwt hij als een vorm van bezetenheid. Homogevoelens zouden worden veroorzaakt door de demonen die in homo’s zouden huizen. En die wil Bruinekreeft op verzoek graag wegbidden. Hij gaat daarnaast ook flink te keer tegen hard rock en metal. Dat zou “satanische muziek” zijn in handen van de duivel, die daarmee jongeren op het verkeerde pad brengt. “Een kind van God” hoeft volgens hem weliswaar niet bang te zijn voor de duivel, maar zijn macht zou ook niet onderschat mogen worden. Want de duivel zou een derde van de engelen in zijn val hebben meegenomen, en die zouden sindsdien als demonen actief zijn. Om God in zijn gevecht tegen Satan bij te staan zoekt de evangelist “rekruten voor het leger van Christus”, “strijders voor Jezus”. In de religieus-militaristische ideologie van Bruinekreeft staat de kosmische oorlog tussen goed en kwaad centraal. Overigens zou Jezus volgens hem tegen “de Joden” hebben gezegd dat ze “kinderen van de duivel” zijn.

Nogal wat Haarlemmers waren verontwaardigd dat Bruinekreeft en zijn volgelingen in oktober 2008 hun buurt mochten komen verstoren met een twee weken durende publieke manifestatie van christenfundamentalisme. De Actiepartij stelde daarop kritische vragen aan het college van B&W. Bruinekreeft maakt zich stelselmatig schuldig aan discriminatie van homo’s en vrouwen, aldus Actiepartij-raadslid Sjaak Vrugt, en daarom had de gemeente voorwaarden moeten stellen aan de verlening van de vergunning om de tent neer te zetten. Ten opzichte van andere organisaties voert de gemeente wel een anti-discriminatiebeleid, stelde Vrugt. De vrijheid van godsdienst zou geen vrijbrief mogen zijn om onbelemmerd bepaalde groepen mensen te beledigen en te onderdrukken.

Noten

Terug