De Fabel van de illegaal 97/98, winter 2009

Auteur: Gábor Kovács


(Boekrecensie)

Dolle Amina’s

In “Dolle Amina’s. Feminisme in de Arabische wereld” gaat de Marokkaans-Belgische schrijfster Samira Bendadi in op de vele gezichten van het feminisme in de Arabische wereld en de Arabische diaspora in Europa. Via persoonlijke gesprekken met vrouwen probeert ze een beeld te schetsen van de vrouwenbeweging in Egypte, Marokko, Frankrijk en België. Bendadi is er niet op uit om een algemene theorie over Arabisch feminisme te ontwikkelen. Ze wil gewoon laten zien dat er een heel breed scala is aan posities binnen deze beweging. Ook wil ze voor eens en voor altijd afrekenen met het stereotype beeld dat westerlingen hebben van Arabische vrouwen als onderdrukt en weerloos.

Er blijken heel veel uiteenlopende feministische visies te bestaan over het al dan niet dragen van de hoofddoek, over het naar vrouwenbevrijding kijken vanuit secularisme of juist vanuit de islam, en ga zo maar door. Opvallend is dat het feminisme van de Arabische wereld haar bakermat heeft in Egypte en nauw verbonden was en is met de anti-koloniale strijd. Veel feministen proberen de link te leggen tussen armoede en vrouwenonderdrukking en op een overstijging van beide. Ook is er kritiek op de manier waarop feminisme wordt misbruikt om de westerse superioriteit te prediken. Dat thema komt terug bij feministen in Frankrijk en België, waarbij men tegen zowel het seksisme moet opboksen als tegen anti-Arabische en anti-moslimsentimenten. Hoopgevend zijn vooral initiatieven die proberen deze dubbelstrijd te leveren en die ondersteund worden door zowel “allochtone” als “autochtone” vrouwen. Zo doorbreken ze die valse tegenstelling.

Bendadi brengt een enorme verscheidenheid aan visies naar voren. Visies die weliswaar niet altijd stroken met radicaal-feministische opvattingen, maar in ieder geval wel aanzetten tot scherp nadenken. “Dolle Amina’s” maakt korte metten met de bekrompen rechtse kijk op Arabische vrouwen die momenteel in Europa de overhand heeft.

“Dolle Amina’s. Feminisme in de Arabische wereld”, Samira Bendadi. Uitgeverij: Meulenhoff, € 19,95. ISBN: 9789085421078.

Terug