De Fabel van de illegaal 99, maart/april 2009

Auteur: Gerrit de Wit


(Boekrecensie)

Grijze Wolven in Nederland

In de brochure “Ik sterf voor jou, Turkije” is +een aantal artikelen uit de periode 2005-2008 over Turks nationalisme in Nederland gebundeld. De brochure is uitgegeven door Alert! en de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts, en verhaalt over onder meer extreem-rechtse Turkse culturele bijeenkomsten waar soms wel duizenden aanhangers, ook wel Grijze Wolven genoemd, op af komen. Die bijeenkomsten staan bol van de haat tegen links, Koerden en Armeniërs. Er treden ultra-nationalistische artiesten op en er wordt driftig met vlaggen van de Grijze Wolven gezwaaid. De burgemeesters van steden waar zulke haatzaaiende bijeenkomsten plaatsvinden weigeren steevast in te grijpen, zelfs wanneer ze er vooraf door critici op geattendeerd zijn.

De uitgave besteedt verder aandacht aan de gemeentelijke subsidies die extreem-rechtse Turkse organisaties nog steeds ontvangen. Zo heeft Amsterdam door de jaren heen voor meer dan een miljoen euro Wolven-organisaties gefinancierd, nog afgezien van de gesubsidieerde banen waar ze over beschikten en beschikken. Vooral het Wolven-bolwerk aan de Amsterdamse Zeeburgerdijk, bekend van de Ulu Camii-moskee en het hoofdkwartier van de Wolven in Nederland, profiteerde ervan.

Ook is er aandacht voor Grijze Wolven die zowel in Nederland als in België actief zijn bij politieke partijen als het CDA en de VVD. Dat speelt vooral sinds de inmiddels overleden leider van de Turkse extreem-nationalistische partij MHP hen daartoe in 1996 opriep. Politieke partijen reageren meestal nogal passief als ze op de nationalistische achtergrond van een van hun Turkse kandidaten gewezen worden. Men ontkent alles en steekt liever de kop in het zand.

“Ik sterf voor jou, Turkije. Turks extreem-rechts in Nederland”, Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts en Alert!. Bestellen? Maak € 4,- over op giro 6896749 t.n.v. Alert! te Utrecht o.v.v. “brochure 2009”.

Terug