Gebladerte-reeks brochure 17, voorjaar 2000

Auteur: De Fabel van de illegaal


Ten geleide

Ruim anderhalf jaar lang was de Leidse organisatie De Fabel van de illegaal in Nederland een van de gangmakers van de campagne tegen het vrijhandelsverdrag MAI. Later ontwikkelden we ons internationaal tot een van de scherpste linkse kritici van de strijd tegen "vrijhandel" en "globalisering". Met de artikelen in deze brochure willen we de discussies documenteren die leidden tot onze radikale koerswijziging in juni 1999.

De twijfel of de actie-speerpunt "vrijhandel" wel de juiste is, was ons al een jaar eerder voor het eerst bekropen. Reeds in het stuk "De 7 meest gestelde vragen over de anti-MAI campagne" van juli 1998 was te zien hoezeer we worstelden met kwesties als nationalisme, de positie van "het nationale kapitaal" en de eenzijdige kritiek op het kapitalisme. We hadden er overduidelijk grote moeite mee een linkse positie te bepalen in een in essentie rechtse campagne tegen "vrijhandel". Uit onvrede namen we met anderen het initiatief tot het organiseren van het tweedaagse seminar "Globalisering van de armoede" in september 1998, waarvan het de bedoeling was om de strijd tegen het kapitalisme inhoudelijk te verbinden met die tegen racisme en het patriarchaat. We schreven voor de reader bij het seminar het discussiestuk "Peoples' Global Action: een inspirerend netwerk van verzet".

In dat najaar begonnen we ons steeds meer te realiseren dat ook extreem-rechtse krachten de strijd tegen de globalisering aangrijpen om hun denkbeelden te ontwikkelen en te verspreiden. Hun ideologische voorhoede tooit zich met de verhullende naam "nieuw-rechts". Tot onze opperste verbazing ontdekten we dat we in de reader van het seminar zelfs, zonder het te weten, een artikel hadden opgenomen van een vooraanstaande nieuw-rechtse ideoloog, Edward Goldsmith.

Van november 1998 tot mei 1999 hebben we de campagne tegen het MAI op een laag pitje gezet omdat de hongerstakingen van de "witte illegalen" volkomen onze aandacht opslokten. Toen we de draad weer oppakten en opnieuw uitgebreid discussieerden over de toekomst van de campagne, konden we niet anders dan concluderen dat de strijd tegen "vrijhandel" en "globalisering" niet links was.

We gooiden in juni 1999 het roer radicaal om en besloten tot een uitgebreid onderzoek naar de internationale initiatiefnemers van de campagne en hun ideologische motieven. Dat mondde uit in een serie artikelen over leden en activiteiten van het IFG. Ondertussen bleek ook in Nederland nieuw-rechts actiever te worden en aan te schurken tegen links. Ter illustratie hebben we ook een aantal artikelen over Voorpost en LANS aan deze bundel toegevoegd.

Vanuit de Nederlandse actiegroepen die betrokken zijn bij de campagnes tegen "vrijhandel" en "globalisering" hebben we nauwelijks inhoudelijke reacties op ons besluit ontvangen. Het lijkt erop dat men hoe dan ook door wil gaan op de eenmaal ingeslagen weg. Internationaal wordt er gelukkig positiever en meer inhoudelijk gereageerd. We zijn bij onze onderzoeken en discussies bijgestaan door allerlei kritische mensen uit andere landen. Deze brochure is een tussenstand en zeker geen eindpunt van de discussie.

Terug