Geschreven aan de redactie van "De Leidse Linkse"

Politie wil ons de mond snoeren.

Aan welke kant staat GroenLinks?

Wij organiseerden op 21 maart de jaarlijkse anti-racisme fakkeltocht. Bij het politiebureau aan de Langegracht werd een toespraak gehouden over de jacht op ge llegaliseerden door het politiedistrict Leiden-Voorschoten. Die toespraak viel duidelijk niet in goede aarde bij de politie en bij een deel van de GroenLinks-fractie. In een boze brief dreigde de politie ons bij de eerstvolgende vergelijkbare uitlatingen strafrechtelijk te vervolgen. En GroenLinks? Wat gaan jullie dan doen?

Naar schatting 300 mensen waren aanwezig toen onze spreker de politie op de korrel nam. De vreemdelingenpolitie, zo zei hij, is één van de uitvoerders van het keiharde vluchtelingen- en illegalenbeleid. Ze jagen op illegalen, halen hen uit hun huizen en plukken hen van straat. Ze houden razzia's bij shoarmazaken. De politie Hollands Midden moest in 1996 een quotum van 550 illegalen deporteren, waarvan het district Leiden-Voorschoten er 150 voor z'n rekening nam. Dat is allemaal vastgelegd in convenanten die afgesloten zijn met het ministerie van Justitie. "Hoeveel mensen moeten er nog uit ons midden worden weggerukt, voordat Nederland weer massaal woedend wordt?" Daarmee eindigde zijn verhaal.

Brief op hoge poten

Politiedistrictschef Molenaar kookte ook van woede. Niet omdat mensen uit ons midden worden weggerukt, maar omdat hij en zijn kornuiten beticht werden van medewerking aan het gruwelijke deportatiebeleid. In een brief op hoge poten liet hij weten vooral ge-ergerd te zijn door de beschuldigingen dat de vreemdelingenpolitie niet onder controle staat en dat de politie illegalen uit hun huizen haalt en er jaarlijks 150 deporteert. Wij zouden volgens Molenaar geïnsinueerd hebben "dat door de politie Hollands Midden (...) in strijd met de wet en buiten de wettelijke regelgeving om illegale buitenlanders het land worden uitgezet". En: "Deze insinuatie accepteer ik niet en zeker niet op deze wijze", aldus Molenaar.

Waar maakt hij zich nu zo boos om? Molenaars district werkt toch met een deportatiequotum? De Leidse politie levert toch op verzoek Za rezen voor de Eurocharters? En men haalt toch illegalen uit hun huizen? De politie hoeft anno 1997 niet "in strijd met de wet" te opereren om onmenselijk bezig te zijn. Wij hebben overigens niet eens beweerd dat de vreemdelingenpolitie niet onder controle staat. Wij zeiden dat er nauwelijks controle is door burgemeester Goekoop. Wie ons blad Lokaal Kabaal regelmatig leest, weet van de lange rij incidenten' waar de vreemdelingenpolitie bij betrokken is. In theorie hebben illegalen weliswaar het recht om bij Goekoop te klagen over de vreemdelingenpolitie, maar geen enkele illegaal is hiervan op de hoogte. En als ze het al wisten, en nog niet gedeporteerd of gedetineerd waren, dan zouden ze het wel uit hun hoofd laten om bij de "korpsbeheerder" aan te kloppen. De kans om dan opgepakt te worden is immers veel te groot.

Molenaar kiest nu voor een frontale aanval. Een kritische analyse van de eigen bijdrage aan de jacht op medeburgers had wat ons betreft meer voor de hand gelegen. Hij schrijft in zijn brief dat onze toespraak valt "onder smaad of belediging". Hij zal bij herhaling "strafrechtelijk" optreden. Molenaar lijkt ons te willen censureren en intimideren. Maar dan is hij aan het verkeerde adres. Wij laten ons niet criminaliseren en zullen ons in woord en daad blijven verzetten tegen het repressieve vluchtelingen- en illegalenbeleid. En we blijven de rol van de politie daarin benoemen.

GroenLinks

En waar staat GroenLinks? Bij de omstreden toespraak op 21 maart ging een fiks deel van de GroenLinks-fractie letterlijk en demonstratief bij de aanwezige politie-agenten staan. Hoe moeten wij dat inschatten? Was het een soort schaamte? Durven ze geen openlijke kritiek te leveren op de politie? Identificeren sommige GroenLinksers zich inmiddels zozeer met de staat dat we voortaan in dit soort situaties lijnrecht tegenover elkaar zullen staan?

Of heeft de 'opstelling' van de fractieleden te maken met onze nu al 7,5 jaar durende haat/liefde verhouding? Bijvoorbeeld met het conflict dat begon in 1993 rond de campagne "Leiden, stad van vluchtelingen"? De actiekrant die wij toen uitbrachten heeft bij vele GroenLinksers kwaad bloed gezet. Met die krant wilden wij een tegenwicht bieden tegen de eenzijdig positieve berichtgeving over de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Leiden. Wij spraken van "Leiden, stad van razzia's en deportaties" en gaven op ludieke wijze aan hoe de stad zich zou kunnen verzetten tegen het zich snel verhardende landelijke vreemdelingenbeleid. Bijvoorbeeld door niet meer mee te werken aan het deporteren van geïllegaliseerde mensen. Of door te weigeren gemeentelijke computerbestanden te koppelen.

Vanuit jullie hoek werd woedend op de krant gereageerd. Hoe durfden wij het woord deportatie te gebruiken? Razzia's zouden niet plaatsvinden en de Koppelingswet zou niet kwaadaardig bedoeld zijn, maar als service aan de brandweer! Bij brand zou die namelijk zo eenvoudig aan de weet kunnen komen hoeveel mensen er in een bepaald pand wonen. Bovendien zou de gemeente, volgens de meeste GroenLinksers, sowieso machteloos staan tegenover de landelijke overheid.

Als we nu De Leidse Linkse nr. 3 doorbladeren, zien we dat er bij jullie in de loop der jaren veel veranderd is. Zo schrijft Gerard van der Klugt in het opiniestuk "Ontzettende uitzettingen" dat hij "de term deportaties voor een deel van de uitzettingen wel degelijk van toepassing vindt". En dezelfde Van der Klugt interviewt Jan Laurier over "gemeentelijke ongehoorzaamheid tegen uitzettingen". Begin vorig jaar had GroenLinks al protest aangetekend tegen de Koppelingswet en steunden jullie volmondig onze initiatieven voor gezondheidszorg voor illegalen. We hoorden zelfs van de oprichting van een soort GroenLinks-actiegroep die zich ondermeer zou gaan verzetten tegen het uitzetten van uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Betekent het 'standpunt' dat de fractie innam bij de demonstratie een wijziging van deze trend? Betekent het dat we van jullie geen steun hoeven te verwachten als Molenaar straks daad bij woord voegt en ons gaat vervolgen? Of komen jullie naast ons staan? En willen jullie je, ondanks de ideologische verschillen, samen met ons inzetten voor de politieke vrijheid van illegalen-ondersteuners? En natuurlijk voor de vrijheid van alle geïllegaliseerden?

De Invalshoek/De Fabel van de illegaal
Mei 1997


Terug