Homepage van De Fabel van de illegaal
mei 2000


(brief aan Mare)

LANS in Mare

Het extreem-rechtse Landelijk Actieplatform Nationalistische Studenten (LANS) is verbolgen. In Mare 21 stond een onaardig artikel over hen in de rubriek "Achterklap", geschreven door Mare-medewerkster Hendriksen. LANS nam contact met haar op, en dat resulteerde in een nieuw artikel waarin LANS-leden vrij kritiekloos geïnterviewd werden. Het nieuwe artikel werd echter geweigerd door de Mare-hoofdredacteur. LANS-persvoorlichter Jan Koevoet klom dan ook in de pen (Mare 28). In zijn ingezonden brief liet Koevoet weten dat Hendriksen hem in "Achterklap" ten onrechte bestempelde als een bekende van de politie. Niets is minder waar. Koevoet werd in maart 1999 in Leiden gearresteerd toen hij samen met ex-CP'86-er en Voorpost-actieleider Tim Mudde een spandoek met de tekst "Mandela moordenaar" ontrolde toen deze in de stad op bezoek was. Koevoet had overigens ook goede contacten met mensen van de CP'86, waaronder Michel Hubert die samen met Koevoet de voorloper van LANS oprichtte.

LANS-leden noemen zich aanhangers van het nationaal-solidarisme van de Vlaming Joris van Severen. Koevoet schreef dat je het nationaal-solidarisme niet mag verwarren met het nationaal-socialisme, zoals Hendriksen in "Achterklap" gesuggereerd zou hebben. Koevoet stelde dan ook dat Hendriksen "geen enkel historisch besef aan de dag weet te leggen". Wederom, de werkelijkheid is een andere.

Het begrip nationaal-solidarisme komt uit de jaren 30, van het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Het fascistische Verdinaso is in 1931 opgericht door Van Severen. De organisatie zag joden als kapitalistische parasieten: eigenlijk dienden zij uit 'Dietsland' (Vlaanderen plus Nederland) te verdwijnen. Verdinaso was anti-semitischer dan de grotere en bekendere nationaal-socialistische NSB. In hun weekblad 'Hier Dinaso' schreven ze in 1934 over de NSB het volgende: "Voor ons is de NSB een vals-nationale, volksverlakkende jodentroep van wie wij niets verwachten voor de heropleving van ons ene, zuivere, Dietse volk".

Na de inval van de Wehrmacht in België in 1940 werd collaborateur Van Severen geëxecuteerd. Begin jaren 30 werd Ernst Voorhoeve de leider van Verdinaso in Nederland. Ondanks de strubbelingen tussen Verdinaso en de NSB, verklaarde Voorhoeve zich in 1939 toch bereid om samen te werken met de NSB. Hij werd NSB-propagandaleider en vocht ook als SS-officier aan het Oostfront.

Koevoets kritiek op Hendriksen is, gezien het bovenstaande, gluiperig. De overeenkomsten tussen de nationaal-solidaristen en de nationaal-socialisten waren groot. De verschillen zijn terug te voeren op een onderlinge twist binnen het fascistische kamp. Maar, zoals de extreem-rechtse Koevoet en LANS ook wel snappen: nationaal-solidarist is een minder beladen term dan nationaal-socialist.

Gerrit de Wit


Terug