Homepage van De Fabel van de illegaal
Februari 1999


De dossiers van de Haagse hongerstakers
Cohen heeft volkomen willekeurig 13 verblijfspapieren afgegeven

Diverse advocaten hebben zich de afgelopen weken over de dossiers van de Haagse ex-hongerstakers uit de Agneskerk gebogen. Zij bevestigen het standpunt van het solidariteitscomité Plus6Min6 dat Cohen volstrekt willekeurig geoordeeld heeft. De vakbonden laten het er niet bij zitten. De ex-hongerstakers evenmin. Zij zoeken naar nieuwe actiemiddelen en bestaansmogelijkheden, in Nederland wel te verstaan.

"Er klopt iets niet. De dossiers wijzen in een heel andere richting dan Cohen heeft gezegd. Eigenaardig. Ik sta voor een raadsel", aldus FNV-voorzitter De Waal. Ook CNV-collega Terpstra begrijpt niets van de beslissingen van Cohen. "We hadden afspraken op papier, maar daarvan zien we bitter weinig terug."

De vakbondsvoorzitters maakten in december met mensen uit de kerkelijke hoek deel uit van de bemiddelingscommissie die van Cohen garanties moest lospeuteren voor de Haagse hongerstakers. Die kregen ze niet. Wel heeft Cohen een aantal zwaarwegende toetsingscriteria met de commissie afgesproken.

Vakbonden aan de slag

De vakbondsmannen hebben zich de afgelopen weken in de pers geroerd over de kwestie van de "witte illegalen". CNV doet hierbij helaas vreselijke uitspraken over het gevoerde vreemdelingenbeleid. Men pleit voor legalisering van witte illegalen, maar verwijt de politiek vooral onduidelijk en slap te zijn optreden tegen illegalen. Daardoor heeft volgens het CNV de politiek het probleem zelf gecreëerd. De FNV is wat meer solidair. De FNV heeft jaren geleden al gepleit voor legalisering van iedereen die in Nederland 5 jaar woont en werkt. Dit standpunt heeft men echter nooit erg actief uitgedragen. Maar de hongerstaking in Den Haag leidde ertoe dat de problematiek van witte illegalen hoger op de agenda kwam te staan. De grens van 5 jaar is binnen de FNV inmiddels wat aan het verschuiven naar 4 of misschien wel 3 jaar.

FNV en CNV zijn begonnen met een lobby richting politiek Den Haag, omdat zij vinden dat daar de oplossing van het probleem ligt. Men heeft het CDA en de PvdA benaderd, maar daar is nog weinig zicht op een verschuiving in de officiële standpunten. FNV en CNV bereiden een petitie voor die men wil laten ondertekenen door grote landelijke organsiaties. Bovendien zal er een handtekeningenactie starten onder kaderleden die actief zijn in politieke en maatschappelijke organisaties. De bedoeling is om de petitie en de handtekeningen in maart aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Voorwaarden

In de tussentijd komt er weinig naar buiten van de ex-hongerstakers uit Den Haag. Zij zoeken naar individuele en collectieve oplossingen. Velen zijn uit angst voor deportatie verhuisd en hebben vrouw en kinderen elders ondergebracht. Er vinden gesprekken plaats met diverse kerken over welke hulp zij kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van levensonderhoud, onderdak en ook kerkruimte voor nieuwe acties. Via de Raad van Kerken worden kerken gezocht die kerkasiel willen verlenen aan mensen die zijn afgewezen. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, worden echter door de ex-hongerstakers niet zomaar geaccepteerd. De onderhandelingen zijn nog gaande. Ook buiten de kerken om zoeken de Haagse witte illegalen naar mogelijkheden om verder actie te voeren.

Op 28 februari is de maand tijd verstreken die de afgewezen hongerstakers van Cohen kregen om het land te verlaten. Een generaal pardon lijkt nog niet dichterbij gekomen, een vrijwillig vertrek echter ook niet. Met de steun van vakbonden wordt er mogelijk iets aan het rollen gebracht. Om de druk op Cohen op te voeren is de solidariteit van de rest van de samenleving van wezenlijk belang. Kom op voor de Haagse en andere hongerstakers!

Ellen de Waard


Terug