Homepage van De Fabel van de illegaal
Februari 1999


Solidariteitsgroep Slachtoffers Koppelingswet bezet landelijk partijbureau VVD
Persbericht 26 februari 1999

Op dit moment hebben wij het landelijk partijbureau van de VVD aan de Koninginnegracht 58 te Den Haag bezet. Wij eisen dat het partijbestuur van de VVD:

 • 1. met ons in gesprek treedt, in aanwezigheid van A. Burgers van de Bogaert, de voorzitter van de VVD-afdeling Den Haag;
 • 2. zich openlijk uitspreekt voor het recht op een verblijfsvergunning voor de "witte illegalen", die het slachtoffer zijn van de Koppelingswet.
 • De VVD is een van de drijvende krachten achter het onmenselijke "vreemdelingenbeleid". Ook in de kwestie rond de "witte illegalen" toont de partij zich van beton. Nadat staatssecretaris Cohen - volstrekt ten onrechte - 119 van de 132 hongerstakers uit de Haagse Agneskerk afwees, riep VVD-Tweede Kamerlid Kamp op tot onmiddellijke deportatie van de "witte illegalen". In Amsterdam zijn de 15 hongerstakende Turkse vrouwen vandaag hun 25-ste dag ingegaan en de 31 Marokkaanse mannen hun 19-de. Nog altijd blokkeert de VVD in de coalitie elke mogelijkheid tot een menswaardige oplossing voor de "witte illegalen". Het regeringsbeleid dat de "witte illegalen" het opgebouwde bestaan ontneemt en tot wanhoop drijft, is in grote mate gedicteerd door de VVD. Als er daadwerkelijk doden zouden vallen onder de hongerstakers, houden wij de VVD daarvoor mede verantwoordelijk.

  Hoewel weinig bekend, worden ook in liberale kringen andere standpunten uitgedragen. De liberale econoom Ed Lof bijvoorbeeld benadrukt in zijn boek "Een nieuwe Gouden Eeuw" de demografische en economische noodzaak van immigratie. Hij schrijft: "Vrije wereldhandel is niet te verenigen met blijvende restrictie op migratie, een inconsistentie die alleen maar zal toenemen naarmate het dienstenverkeer steeds meer wordt geliberaliseerd." Ook Adam Smith, de oervader van het liberale gedachtengoed, achtte de "vrije circulatie van arbeid" een onmisbaar onderdeel van de vrije markt. De "witte illegalen" belichamen de grensoverschrijdende arbeidsmigratie waar Lof en Smith naar verwijzen.

  Tijdens de hongerstaking in de Haagse Agneskerk schreef A. Burgers van de Bogaert, de voorzitter van de VVD in Den Haag, samen met andere prominente Haagse politici een brief aan Cohen. Over "witte illegalen" stelden ze: "Het gaat om mensen die in de afgelopen decennia naar Nederland gekomen zijn om hier te werken. Nederland kon hen goed gebruiken, zij droegen bij tot onze welvaart en doen dat nog. Zij deden hun werk vaak onder slechte omstandigheden, zij hadden geen verblijfsvergunning maar zij kregen wel een sofi-nummer en - u weet het - zij betaalden belastingen en premies (...) Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van het werk dat deze mensen onder zware omstandigheden hebben verricht. Het gaat niet aan, hen nu als wegwerpartikelen te behandelen (...) Wij doen een dringend beroep op u om eens en vooral aan de onzekerheid en rechteloosheid van deze groep een einde te maken." Wij vinden het hoog tijd om de landelijke top van de VVD met deze meningen te confronteren.

  In deze tijd van "vrijhandel" worden elke dag onvoorstelbare hoeveelheden geld, grondstoffen en goederen over de hele wereld verplaatst. Die stroom gaat vooral van het arme Zuiden naar het rijke Noorden. Wij vinden het noodzakelijk dat de rijkdom van de aarde gelijkwaardig wordt verdeeld. Wij vinden het volstrekt immoreel om de grenzen voor mensen uit het Zuiden gesloten te houden. Alle mensen die in Nederland wonen, waaronder de "witte illegalen", dienen recht te hebben op een menswaardig bestaan. De Koppelingswet moet dan ook worden afgeschaft, omdat de overheid daarmee de mensenrechten schendt.

  Wij verklaren ons solidair met de 15 hongerstakende Turkse vrouwen in het gebouw van de ATKB, de 31 hongerstakende mannen in het gebouw van het KMAN, de ex-hongerstakers uit de Agneskerk en alle andere mensen zonder papieren.

  Solidariteitsgroep Slachtoffers Koppelingswet


  Terug