Standpuntdocument, 8 maart 2001

Auteur: Het bestuur van Nederland Bekent Kleur


Verklikkingscampagne Haags Straatnieuws

In tal van plaatsen in Nederland worden er door daklozen krantjes verkocht. In Den Haag is dat het Haags Straatnieuws (HS). Dit wordt veelal gedoogd, hoewel ze wettelijk geen vergunning hebben. Nu blijkt dat er een 'concurrerende' krant op de markt komt: "Het Daklozenwoord - les SDF vous parlent" uit België. De redactie van het HS ontketende (eind 1998) in haar kolommen een jacht op de concurrentie door op te roepen de andere krant niet te kopen en meer nog, de mensen aan te geven bij de politie. Dit leidde al tot 8 arrestaties en uitwijzingen. In alle gevallen bleken de mensen die werden aangegeven niet over een verblijfsvergunning te beschikken. Deze praktijk wordt tot op vandaag voortgezet.

De houding van de redactie van de HS is ontoelaatbaar en zet mensen aan om anderen die exact hetzelfde doen aan te geven. Beide groepen zitten in een uiterst kwetsbare situatie, ze zijn dakloos en/of beschikken niet over de nodige papieren. Door deze zwakke groepen tegen elkaar uit te spelen, past men een verdeel en heers-strategie toe: mensen die het sowieso al moeilijk hebben, moeten het onderling maar uitvechten wie de sterkste is. Maar de aller zwaksten kunnen zich niet verdedigen. Als zij worden aangepakt, wordt de situatie van de anderen nauwelijks beter. Ze blijven onder aan de maatschappelijke ladder zitten, maar hebben de illusie dat ze er zonder de concurrentie beter aan toe zijn. Naar de motieven achter de handelwijze van de leiding van zowel "Het Daklozenwoord" als het "Haags Straatnieuws" valt slechts te gissen, maar het opzetten van een illegalenjacht door daklozen is ontoelaatbaar.

Het betrekken van steeds meer lagen uit de samenleving in de controle op het verblijfsrecht van andere is een tendens die reeds te ver is doorgeschoten. Met de invoering van de Koppelingswet in 1998 zijn ook medewerkers van scholen, universiteiten en medische diensten ingeschakeld in deze controle. Deze ontwikkeling is een onderdeel van de steeds verdere bouw aan het "Fort Europa", waarbij de samenleving de rol van post-grens controleur krijgt opgedrongen. Een van de effecten die hierdoor optreden is een toename van discriminatie. Uit de notitie "Een jaar Koppelingswet in de praktijk" (eind 1999) blijkt dat bij aanvragen voor huursubsidie alleen aanvragen met een buitenlands aandoende naam worden gecontroleerd op de verblijfsstatus. Op straat zal een buitenlands uiterlijk de aanleiding voor controle gaan vormen. Het is deze ontwikkeling die Nederland Bekent Kleur grote zorgen baart.

Terug