Persbericht, 9 april 2001

Auteurs: De Fabel van de illegaal en Prime


Laatste nieuws over hongerstaking Iraakse Koerden

(Achtergrond, door De Fabel van de illegaal) - Vandaag is het 63 dagen geleden dat de 5 vluchtelingen Sami, Majid, Azad, Hossein en Nihad, afkomstig uit Iraaks-Koerdistan, in het azc Waddinxveen een hongerstaking begonnen. Ze protesteren tegen de voorgenomen stopzetting van de opvang van 9.000 Iraakse Koerden wegens de nieuwe Vreemdelingenwet. En tegen hun dreigende uitzetting, die mogelijk is geworden nadat de Nederlandse regering Noord-Irak vorig jaar als 'veilig' heeft bestempeld. De 5 mannen zijn ten einde raad tot hun actie gekomen, in een uiterste poging om de aandacht te vestigen op hun situatie en die van hun duizenden lotgenoten. Op een enkel krantenbericht na zijn ze echter van begin af aan volkomen genegeerd. Door de politiek, door de azc-directie, en door hun advocaten en artsen. En ook door de media, die zoveel mogelijk worden geweerd door de azc-directie. Het protest wordt nog bemoeilijkt doordat de hongerstakers niet samen in een ruimte mogen verblijven en dus moeilijk kunnen overleggen. Een van hen is zelfs overgeplaatst naar het azc in Alphen aan den Rijn. De afgelopen weken bleek het door alle tegenwerking ook nauwelijks mogelijk om voldoende medische zorg voor hen te regelen. Verder verblijft de vrouw van een van de hongerstakers al geruime tijd op straat. Ze mag overdag haar man bezoeken, maar moet vanaf 22.00 uur 's avonds de straat op. Ze is zwanger en heeft een ziek kind. Het letterlijk doodzwijgen van de 5 hongerstakers en de situatie van de uitgeprocedeerde Iraaks-Koerdische vluchtelingen en hun actie heeft 3 weken geleden geleid tot een poging tot zelfverbranding van een van hen, en op 29 maart tot een gewelddadige escalatie van een demonstratie van Koerden in Den Haag.


(Persbericht, door PRIME-coördinator Ahmed Pouri)

IND laat Iraakse hongerstakers stikken

De 5 Iraakse asielzoekers zijn inmiddels in de 63e dag van hun hongerstaking. Ze hebben allen via hun advocaat zowel de IND als staatssecretaris Kalsbeek persoonlijk benaderd, in verband met de problematische beoordeling van hun asielzaken tot op heden. Daar is geen enkele reactie op gekomen. Kennelijk volgt de Nederlandse overheid hetzelfde beleid als de Turkse overheid, die recentelijk ook 2 hongerstakers in de gevangenissen heeft laten overlijden. Tegen alle 5 loopt een procedure om hen op straat te zetten, ondanks dat zij nergens anders heen kunnen en in Nederland bescherming nodig hebben. De procedure van een van de 5 vluchtelingen liep op 7 april af. Op die dag had hij het azc moeten verlaten. De advocaat van de staat heeft inmiddels laten weten via een kort geding bij de rechter ontruiming aan te zullen vragen. Voor de toetreding van Turkije tot de EU wordt verwacht dat dat land zich tot het niveau van de EU verheft, maar wij zijn hier getuige van de omgekeerde situatie.

Een van de hongerstakers werd onlangs bewusteloos naar een verpleeghuis afgevoerd en liet, toen hij weer bijkwam, weten dat hij daar niet van gediend was en dat hij terug wilde. Eenmaal terug, kreeg hij een proces-verbaal vanwege het onrechtmatig gebruik maken van een verpleeghuis in het kader van de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (RVA)-voorzieningen. Ondanks dat hij er niet om gevraagd had om bewusteloos weggebracht te worden - hij heeft zelfs een verklaring getekend om niet behandeld te worden - heeft hij een boete gekregen van 35 gulden, en tevens de aanzegging dat hij bij herhaling gedurende 14 dagen geen RVA-verstrekkingen meer zal krijgen. Zijn advocaat spant tegen deze uitspraak een proces aan - ondanks het enorme gebrek aan mogelijkheden van juridische bijstand voor asielzoekers -, omdat weer eens gebleken is hoe inhumaan met vluchtelingen wordt omgegaan. En zelfs deze onmenselijke manier van behandeling is voor sommige partijen, zoals de VVD en het CDA, nog niet genoeg. Zij pleiten voor een nog strenger beleid.

Wij denken dat het niet luisteren naar, en het negeren van, de problematiek van vluchtelingen, en het hen laten stikken en dood gaan, Nederland onwaardig is. Het zal ook nooit leiden tot het voorkomen van hongerstakingen en dergelijke in de toekomst. Het zal alleen het onbegrip en het geweld tussen de tegengestelde groepen vergroten en dat is een gevaar voor de hele maatschappij. Nederland is onder meer beroemd voor zijn tolerante drugsbeleid en het poldermodel bij alle tegengestelde groepen en partijen. Het lijkt erop dat het vluchtelingenbeleid wat dat betreft de enige uitzondering is.

Wij vragen ons af waarom IND- en COA-ambtenaren zo creatief zijn in het inhumane afhandelen van asielzaken en het negeren van de schrijnende problemen van asielzoekers, terwijl met een beetje meer begrip en humane instelling heel veel ellende vroegtijdig opgelost kan worden.

Uit de documenten die wij van de hongerstakers hebben blijkt dat zij allemaal in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Zij hebben alle 5 bescherming gezocht in Nederland en er is geen enkele mogelijkheid voor hen om terug te keren naar Irak. De illegale manier waarop nu en dan een enkele vluchteling terugkeert, zonder garantie tegen strafrechtelijke vervolging in Irak, biedt geen enkel aanknopingspunt voor de beweringen dat de Iraakse asielzoekers terug kunnen en in Noord-Irak een binnenlands beschermingsalternatief hebben. Als zij geen binnenlands beschermingsalternatief hebben, moeten zij dus bescherming in Nederland krijgen via een verblijfsvergunning.

PvdA-Kamerlid Albayrak stelde dat de Tweede Kamer 2 jaar geleden Irak veilig heeft verklaard en dat, als vluchtelingen nu niet uitgezet zouden worden, het beleid ongeloofwaardig is. Ruim anderhalve eeuw geleden heeft de beroemde Duitse filosoof Hegel over mensen als mevrouw Albayrak het volgende gezegd: Sommige mensen vinden, dat als de realiteit in tegenspraak met hun theorieën is, dat dan jammer is voor de realiteit. Ze willen niet hun foute theorieën corrigeren, maar de realiteit ontkennen.

De regering creëert zijn eigen crisis. Het is absoluut onmogelijk alle 9.000 Irakezen binnen afzienbare termijn uit te zetten. De ondoordachte en onverantwoordelijke uitlatingen daarover van Albayrak kunnen alleen maar leiden tot paniekreacties en doen geen goed aan de oplossing van de problematiek. Met wie wil Albayrak dat de Nederlandse regering gaat onderhandelen? Met Saddam Hussein of met de zogenaamde Koerdische regering die niet bestaat en ook door Nederland niet erkend wordt? Ze zegt dat er genoeg wegen zijn tussen Turkije en Irak. Wat bedoelt ze? Verwacht ze van de Nederlandse regering samenwerking met het Turkse leger om de Irakezen stiekem terug te dumpen in Noord-Irak? Wij noemen dat mensensmokkel.

De Irakezen zijn hier gekomen om bescherming tegen Saddam Hussein te vragen. De staatssecretaris gaat er echter van uit dat er in het noorden van Irak een binnenlands beschermingsalternatief is. Het noorden van Irak behoort tot Irak en valt in principe onder dezelfde regering van Saddam Hussein. Nederland kan en wil niet officieel met Saddam Hussein onderhandelen. Terugsturen in overleg met Saddam Hussein zou voor de mensen zelf volgens alle gezaghebbende mensenrechtenorganisaties uitermate gevaarlijk zijn. Volgens het UNHRC moet voor een binnenlands beschermingsalternatief sprake zijn van duurzame veiligheid in het gebied, moet men banden hebben met de bevolking daar en moet de plaats ook bereikbaar zijn. In geval van Irak is er in het algemeen geen sprake van duurzame veiligheid en bereikbaarheid. Via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gaan per maand 2 tot 5 Koerdische vluchtelingen "vrijwillig" terug, met een Nederlands reisdocument en een doorreisvisum van Turkije. Ze gaan dan illegaal Irak binnen. Er is geen garantie dat zij niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden, ook al hebben ze geen Iraakse documenten. Als de Nederlandse regering deze weg wil volgen, duurt het 150 jaar voor de laatste Irakees in Irak terug is. En tot die tijd al de afgewezen Koerdische vluchtelingen zonder middelen van bestaan op straat dumpen en in martelende onzekerheid houden is een onmenselijke behandeling. Dat is geen reële optie. De Iraakse asielzoekers hebben nog steeds bescherming nodig tegen Saddam Hussein en moeten dus hier volgens de geldende regels een verblijfsvergunning krijgen.

Meer info? Bel A. Pouri: 070-3050415/ 06-55362313

Terug