Picket tegen anti-gehandicapten filosoof Singer, 14 december 2001

Auteur: LAB en AFA-Nijmegen


De Fabel van de illegaal roept op tot deelname aan dit protest op 14 december 2001 om 16:00 uur op het Plein, Den Haag.

Picket tegen de anti-gehandicapten filosoof Peter Singer

Op 14 december 2001 houdt de omstreden moraalfilosoof en ethicus Peter Singer de Drees lezing in de Tweede Kamer: Darwin voor Links. Wij protesteren tegen de denkbeelden van Singer over minderwaardigheid van gehandicapten, die zeker niet Links zijn.

Gehandicapten doden?

Peter Singer wil Darwin uit de rechtse hoek naar links brengen. Het is moeilijk Singers gedachten over gehandicapten links te noemen. Singer is utilarist, en zegt het grootste geluk voor iedereen te willen. Het doden van een gehandicapt kind past in zijn ethiek: "als de dood van een gehandicapt kind er toe leidt dat een ander kind geboren wordt met betere vooruitzichten op een gelukkig leven, wordt de totale hoeveelheid geluk groter als het gehandicapte kind wordt gedood. Het verlies aan gelukkig leven voor het eerste kind weegt niet op tegen de verkrijgen van een gelukkiger leven voor de tweede." (uit: Praktische Ethiek)

Maar alle mensen hebben recht op leven! Mensen met een handicap genieten ook van het leven (en hebben verdriet net als iedereen). Peter Singer verspreidt verkeerde stereotypen over hun zogenaamde 'levens- kwaliteit'. In zijn essay Darwin voor Links is het werken met mentaal gehandicapten een voorbeeld van altruïsme. De gehandicapte heeft kennelijk niets te bieden. Het zijn echter drempels in de maatschappij die hun functioneren en leven bemoeilijken. Mensen met een handicap reduceren tot hun handicap en hun levensrecht ter discussie stellen, is de weg vrij maken voor selectiepolitiek waarin 'nuttige mensen' en 'onnuttigen' gescheiden worden.

Nieuwe ethiek

Singer pleit voor een Nieuwe Ethiek, waarin niet meer een mens bescherming verdient omdat hij of zij mens is. Varkens noemt Singer personen omdat ze vermogen tot communicatie hebben; mensen in coma zijn in de nieuwe ethiek daarentegen non-personen. Deze gedachte volgend vindt er in de vlees industrie een soort genocide plaats en zou het in leven houden van gehandicapte 'non-personen' decadent zijn. Het is sympathiek dat Singer tegen dierenleed en vivisectie is. Ook wij zijn bezorgd over het lot van de dieren die in deze maatschappij in gevangenschap leven en worden geslacht.

Singer propageert echter een ronduit gevaarlijke Nieuwe Ethiek die het leven van mensen bedreigd: "We denken dat sommige baby's met ernstige handicaps gedood moeten worden", schrijft hij met Helga Kuhse in het voorwoord van het boek Should the baby live? Door naast de categorie personen, ook 'non-personen' te introduceren vergoelijkt hij moord op gehandicapte kinderen. Mensen doden is moord, maar het doden van 'non-personen'?

Verzet tegen Singer

In een recensie van Should the baby live? reageert Allison Davis, levend met een 'zeer zware handicap', spina bifida (open ruggetje): "ondanks mijn handicap en de duistere voorspellingen van dokters bij mijn geboorte leid ik een vol, gelukkig en tevreden leven. Ik ben, zo zeker als maar kan, blij te leven. Maar, omdat gehandicapte mensen nu door sommige medici en filosofen verondersteld worden slechts de capaciteit te hebben een miserabel leven te leiden en ook nog eens een economische kostenpost te zijn, worden de meesten die anders net zo zouden opgroeien als ik, nu geaborteerd, of ' worden toegestaan te sterven' bij de geboorte."

In Duitsland heeft Singer als symbool-figuur veel moeite om openlijk te spreken. Gehandicaptenorganisaties, feministes en antifascisten verhinderden menig optreden van Singer. De gehandicapten weigeren aan Singers cliché beeld van hen te voldoen. Bij zijn aanstelling in 1999 aan Princeton University (USA) was eveneens protest, bijvoorbeeld van de gehandicaptengroep Not Dead Yet.

Links darwinisme?

We moeten de droom van een perfecte maatschappij achter ons laten, zegt Singer in zijn essay Darwin voor Links. Hij wil het Darwinisme centraal stellen; de mens en maatschappij is minder maakbaar dan links dacht. Singer zegt dat we niet alle ongelijkheid moeten verklaren uit de ordening van de maatschappij, maar uit de 'menselijke natuur'. Zo is volgens hem niet discriminatie de oorzaak dat er zo weinig vrouwen in topposities zitten, maar is dit biologisch verklaarbaar uit de evolutie.

Singer flirt voor zijn Links Darwinisme met het principe van wederkerigheid van de anarchist Kropotkin: naast het traditioneel Darwinistische competitie element ziet hij samenwerking als een basis van Links Darwinisme. Gezien Singers omstreden uitspraken over gehandicapten is het de vraag hoe hij wederdiensten definieert, als 'zwaar gehandicapten' volgens hem kennelijk niets te bieden hebben. Het is dit valse stereotype beeld van gehandicapten dat hen onterecht reduceert tot minderwaardig.

Wij denken dat Links de hoop op een ideale samenleving moet uitdragen en moet proberen met concrete verzetsdaden te laten zien waarvoor en voor wie Links staat. Onze hoop is het opbouwen van een tegenmacht die alternatieven ontwikkelt en steeds meer gevestigde kapitalistische en patriarchale macht kan afbreken en feministische en vrije socialistische structuren kan opbouwen.

Leve de utopie dat er gelijkheid moet zijn en een samenleving waarin ieder welkom is en bijdraagt naar kunnen en neemt naar behoefte !

Utopisten, anarchisten, feministen, veganisten, gehandicapten, antifascisten tegen selectiepolitiek.

Meer informatie:

Werkplaats Linkse Analyse Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
singer@biopolitiek.nl
http://www.biopolitiek.nl
tel: 06-187 023 06

AFA-Nijmegen
Postbus 1184
6501 BD Nijmegen
afan@antifa.net

Terug