Demonstratie-oproep, 5 januari 2002

Auteur: Comité Stop de Grijze Wolven


Demonstratie tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven

De Fabel van de illegaal roept op voor de demonstratie tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven op 5 januari 2002, die wordt georganiseerd door het Comité Stop de Grijze Wolven. Hieronder het persbericht dat het comité verzond op 18 december 2001. Daarna volgt een eerder verzonder persbericht met meer achtergrond informatie.

Amsterdam - Diverse Turkse, Koerdische en Nederlandse antifascisten organiseren op 5 januari een demonstratie in het centrum van Den Bosch en bij de Brabant Hallen. Daar komen op dat moment enkele duizenden extreem-rechtse Grijze Wolven bijeen voor het vierde jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland, een mantelorganisatie van de extreem-rechtse partij MHP uit Turkije. Devlet Bahceli, de algemeen voorzitter van de MHP, zal het congres toespreken. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de MHP invloed op de aanstelling van bestuursleden van de Turkse Federatie Nederland.

De demonstranten hopen dat het College van B&W in Den Bosch aanstaande donderdag in de raadsvergadering de bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland zullen verbieden. Volgens het Europees Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie is het Nederlandse overheidsinstellingen verboden om groepen die aanzetten tot discriminatie en rassenhaat, onderdak te bieden. Dat de Brabant Hallen geen overheidsgebouw zijn is niet relevant, ieder instelling in Nederland heeft de morele plicht om het verspreiden van rassenhaat tegen te gaan. Zaalverhuur aan extreem-rechts kan zelfs een strafbaar feit opleveren in de vorm van medeplichtigheid aan het misdrijf in artikel 137c, Wetboek van Strafrecht. Immers, ingevolge artikel 48 Sr worden als medeplichtigen aan een misdrijf beschouwd onder andere zij die opzettelijk gelegenheid verschaffen tot het plegen van een misdrijf. De Brabant Hallen, inmiddels op de hoogte van de achtergronden van de bijeenkomst op 5 januari, zouden het contract dan ook eenzijdig kunnen opzeggen op grond van dit artikel.

Het comité Stop de Grijze Wolven heeft de directie van de Brabant Hallen en het College van B & W een brief gestuurd met verwijzingen naar wets-artikelen die relevant zijn in een verbodsprocedure. Deze brieven zijn terug te vinden op de website van het comité.

Ernst Haffmans, namens
Comité Stop de Grijze Wolven
Postbus 10748
1001 ES Amsterdam
Email: afa@xs4all.nl
Web-site: http://www.xs4all.nl/~afa/
Semafoon: 06-65422508


Persbericht, 11 december 2001

Leider Grijze Wolven bezoekt Nederland

Op 5 januari 2002 zal de vice-president van Turkije en de leider van de extreem-rechtse MHP Devlet Bahceli zijn geloofsgenoten in Nederland toespreken op een politieke bijeenkomst in de Brabant Hallen te Den Bosch. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa.

In het huidige Turkse parlement en in de regering zitten sinds april 1999 talloze MHP-ers of ex-MHP-ers die nog immer worden verdacht van moord, smokkel of drugshandel en nu parlementaire onschendbaarheid genieten. De MHP kon aan de macht komen door een onvervalste, agressieve nationalistische politiek ten op zichte van de Koerdische minderheid en haar grote jarenlange invloed op jonge Turken door middel van haar talrijke plaatselijke Idealistische Haarden, scholingscentra voor de jonge Grijze Wolven.

De bijeenkomst in Den Bosch, vermoedelijk het jaarlijks congres, wordt georganiseerd door de Turkse Federatie Nederland (TFN), al eerder door onder andere minister Dijkstal aangeduid als mantelorganisatie van de MHP in Nederland. Oproepen voor de bijeenkomst worden verspreid door de 55 plaatselijke lid-organisaties van de TFN, waarvan sommigen nog altijd subsidie ontvangen van plaatselijke overheden. Eén van de artiesten die in Den Bosch zal optreden is Ibrahim Dulger, waar de politie Limburg-Noord eerder, bij een bijeenkomst van de TFN in Venlo, over schreef: "De artiesten die bij dit feest zijn opgetreden staan in Turkse kringen bekend als actieve leden van de Grijze Wolven." Mustafa Yildizdogan, de bekendste zanger van de Grijze Wolven op dit moment, al eerder op 6 mei van dit jaar optredend in Rijswijk, en ook op de nominatie om op te treden in Den Bosch, zong in 1997 een loflied over de overleden leider Alparslan Turkes. Deze clip werd ook uitgezonden door de Turkse Omroep Stichting in Amsterdam, een lid-organisatie van de TFN.

In het recente verleden konden bijeenkomsten van de TFN rekenen op een toeloop van circa 3000 Grijze Wolven. Dit is ongeveer een tiende van het aantal geschatte aanhangers van de Grijze Wolven in Nederland. Voor de MHP is het van groot belang om invloed te blijven uitoefenen op Turkse gemeenschappen in Europa en niet enkel om kiezers aan zich te binden. De TFN zorgt er in Nederland met tal van politieke en culturele bijeenkomsten voor dat de Grijze Wolven niet integreren en kunnen worden ingezet als verlengstuk van Turkse belangen in Europa. Zo kwamen Grijze Wolven in het recente verleden in actie tegen de oprichting van een Armeens monument in Assen, en vorig jaar, op 9 december 2000, werd de Turkse hongerstaker Cafer Dereli in Rotterdam doodgestoken door Grijze Wolven, na een ongekende hetze van de MHP tegen de hongerstakers in Turkse gevangenissen. Overigens lopen de moordenaars van Cafer Dereli nog immer op vrije voeten.

Ook riep de MHP in 1998 haar leden op om in de Nederlandse politiek te infiltreren, teneinde hun belangen beter te kunnen verdedigen. Het laten doorgaan van de bijeenkomst is een klap in het gezicht van Turkse en Nederlandse democraten, mensenrechtenorganisaties, Koerden en Alevieten en zou de spanningen tussen etnische gemeenschappen in Nederland op scherp kunnen zetten.

Wij roepen op, onder andere door middel van een open brief aan de leden van de Tweede Kamer, om deze bijeenkomst af te gelasten. Zodat er eindelijk eens een begin kan worden gemaakt met een consequent beleid ten op zichte van Grijze Wolven en hun mantelorganisaties in Nederland. Zolang Turken en Koerden zich niet beschermd voelen door de overheid tegen de fysieke en psychische terreur van de Grijze Wolven, zal de neiging om zich terug te trekken in de eigen gemeenschap des te groter worden, met alle gevolgen voor het integratie-proces vandien.

Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis en de huidige dynamiek van de MHP, een overzicht van lidorganisaties van de TFN, een overzicht van incidenten in Nederland waar Grijze Wolven de laatste jaren bij betrokken zijn geweest en de subsidierelaties van een aantal Nederlandse gemeentes met Grijze Wolvenverenigingen vind u in onze boeken uit 1997 en 2000.

Terug