2 artikelen uit Leidsch Dagblad, 7 en 8 oktober 2002

Auteurs: Win Koevoet en Paul de Tombe


Raadsmeerderheid wil beëindiging huurcontract
"Brigade M moet Muziekhuis uit"

Leiden. De extreem-rechtse band Brigade M moet het Muziekhuis uit. GroenLinks, PvdA, CDA, Leefbaar Leiden, Christen-Unie, SP, LWG/De Groenen dringen hierop aan. Deze fracties zijn van mening dat "gesubsidieerde instellingen niet mogen worden gebruikt voor het verspreiden van racistisch gedachtegoed". Zij vragen het college "te bewerkstelligen dat het huurcontract met Brigade M. wordt beëindigd". D66 en de VVD steunen deze opvattingen niet. De handtekeningen van raadsleden van deze fracties ontbreken onder aan de reeks van vragen die aan het college over de kwestie is gesteld. D66 en de VVD willen niet nu al uitspraken dat Brigade M moet opkrassen. Ze wachten eerst de resultaten af van een gesprek dat wethouder A. Pechtold (D66) wil arrangeren met de exploitant van het Muziekhuis, de stichting M123 en de band.

Pechtold heeft eerder in deze krant aangegeven dat hij niet direct "in een politiek correcte kramp wil schieten". De D66-er wijst erop dat Brigade M in een afgesloten en geluiddichte ruimte oefent terwijl er via radio, televisie en cd-winkels dagelijks grote hoeveelheden extreme muziek over het publiek worden uitgestort en dat de overheid daar ook niet tegen optreedt. Hij geeft daarbij Eminem met dubieuze teksten over homo's als voorbeeld.

Die opvattingen wekken bevreemding bij GroenLinks, waarvan het initiatief voor de anti-campagne tegen Brigade M uitgaat en de andere partijen die de actie steunen. "Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente ruimte biedt aan Brigade M zodat deze kan oefenen op extreem-rechtse teksten'', vragen ze zich af. Ze wijzen erop dat de drummer van de band door de rechter is veroordeeld voor de verspreiding via een postorderbedrijfje van cd's met het type muziek dat Brigade M maakt. Een ander lid van de band, Sassenheimer Tim Mudde, maakte deel uit van het door de rechter verboden CP'86. Brigade M huurt al ruim een jaar een oefenruimte in het Muziekhuis aan de Middelstegracht.

Volgens J. May van M123 heeft niemand last van de bandleden en betalen ze hun huur keurig netjes op tijd. Dat wordt deels tegengesproken door T. Kolbek van de Leidse Vereniging van Popmuzikanten, een van de gebruikers van het Muziekhuis. Volgens Kolbek zijn er stickers met leuzen op de deuren in het gebouw aangebracht en is Brigade M daarvoor ook geschorst geweest.


Navraag

Een meerderheid binnen de gemeenteraad van Leiden wil dat de extreem-rechtse band Brigade M vertrekt uit het Muziekhuis aan de Middelstegracht, waar de formatie al ruim een jaar blijkt oefenen. Zeven van de negen fracties zijn van mening dat "gesubsidieerde instellingen niet mogen worden gebruikt voor het verspreiden van racistisch gedachtegoed". Zij vragen het college van B&W dan ook te bewerkstelligen dat het huurcontract met de band wordt beëindigd. Cultuurwethouder Alexander Pechtold is dat echter niet zomaar van plan. Hij wil pas oordelen als zijn ambtenaren een gesprek hebben gehad met de leden van de band en de leiding van het Muziekhuis. Navraag bij de wethouder.

Dat gesprek wordt dus toch gearrangeerd?

"Jawel, want die raadsmeerderheid schiet nou precies in de politieke kramp, waarin iedereen raakt als het om extreem-rechts gaat. Gaat het om extreem-links dan merk ik dat er sprake is van een heel andere politieke afweging dan als het woord extreem-rechts wordt gebruikt. Valt dat, dan zegt iedereen meteen "dat kan niet". Zonder de precieze feiten te kennen. Die wil ik eerst boven tafel krijgen via dat gesprek. Als daaruit blijkt dat deze band teksten produceert die over de schreef gaan, gaan ze er meteen uit. Koste wat het kost zelfs. Maar dat wil ik wel eerst weten."

Titels als "Schande voor ons ras" en "Eigen volk eerst" laten toch weinig aan de verbeelding over?

"Als het inderdaad om zulke teksten gaat, ben ik snel klaar met die band. Maar niemand weet of die ook daadwerkelijk worden gezongen in het Muziekhuis. Wat dat betreft is er geen enkel houvast, ook niet voor de raadsleden die zo opgewonden doen. Iedereen praat elkaar maar klakkeloos na, sinds die zaak aanhangig is gemaakt door Eurodusnie."

U vindt dus dat de raad afgaat op geruchten?

"Ja, en dat niet alleen. Op grond van die geruchten worden ook conclusies getrokken. Ik acht het mijn taak de feiten te achterhalen en die op een rij te zetten."

Gaat dat op korte termijn lukken?

"Het gesprek met de band en de leiding wordt op korte termijn gehouden. Aan de hand daarvan zal ik een mooi dossier samenstellen voor de raad. Daarna kan die er op grond van feiten over oordelen. En verder vind ik dat de raad op deze manier wel heel veel reclame maakt voor een club die ze eigenlijk zo min mogelijk in het nieuws wil zien."

Welke popmuziek vindt u zelf eigenlijk leuk?

"De ketchup-song. Dat vind ik wel een lekker nummer. Maar ja, dat is in het Spaans en daarbij weten we met z'n allen ook niet wat we zingen."

Terug