Open brief, 7 oktober 2002

Auteurs: De Fabel van de illegaal en AFA-Nederland


Deze brief over de kwestie Brigade M. schreven De Fabel van de illegaal en de Anti-Fascistische Actie (AFA) Nederland aan de leden van de gemeenteraad.

Beste leden van de Leidse gemeenteraad,

Op donderdag 3 oktober verscheen in het Leidsch Dagblad het bericht dat de fascistische band Brigade M al een jaar regelmatig gebruik maakt van de oefenruimten in het Muziekhuis aan de Middelstegracht in Leiden. Op maandag 7 oktober werd bekend dat een aantal partijen in de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld hebben aan het College van B&W, waarin men erop aandringt om Brigade M de toegang tot het Muziekhuis te ontzeggen. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons standpunt in deze kwestie, en u bovendien meer achtergrondinformatie verstrekken over Brigade M en haar bandleden.

Ten eerste willen wij opmerken dat ook wij pleiten voor de verwijdering van Brigade M uit het Muziekhuis. Het is immers juist mede aan die oefensessies te danken dat Brigade M optredens kan regelen en cd's uit kan brengen waarmee de band haar haatdragende boodschap kan verspreiden. Het heeft ons verbaasd dat wethouder Alexander Pechtold een gesprek aan wil gaan met Brigade M. De VVD en D'66 steunen zijn opstelling. Wij vragen ons serieus af of de wethouder zich wel voldoende beseft met welke mensen hij om tafel wil gaan zitten. Wij vinden het uitermate ongepast als een lid van het Leidse college van B&W mensen van Brigade M, die ook veroordeelde Holocaust-ontkenners en schenners van joodse begraafplaatsen zijn, als serieuze gesprekspartners erkent.

Brigade M (voorheen Brigade Mussert, naar de oprichter van de NSB) is geformeerd rond Tim Mudde uit Sassenheim. Mudde was bestuurslid van de verboden CP'86. Hij was later betrokken bij de extreem-rechtse organisatie Voorpost. Momenteel is hij een van de gangmakers achter de fascistische Nationale Beweging. Drummer van de band is Jasper Velzel, ook wel bekend van het extreem-rechtse platenlabel Berzerker Records uit Oegstgeest. Velzel werd op 27 mei 2002 veroordeeld door de rechter en kreeg 120 uur dienstverlening en 3 maanden voorwaardelijk cel met een proeftijd van 2 jaar voor het in bezit hebben en verspreiden van muziek met racistische, nazistische en negationistische teksten. De zanger van de band is Dave Blom. Die geniet vooral bekendheid als een van de veroordeelde bekladderaars van een joodse begraafplaats in Den Haag in november 1999. Leden en sympathisanten van Brigade M zijn veelvuldig betrokken bij extreem-rechtse sticker- en kladacties in de Leidse regio. Regelmatig moeten anti-racisten stickers, slogans, keltenkruizen en hakenkruizen verwijderen.

De nummers van Brigade M hebben titels als "Schande voor ons ras", "Trouw aan rood, wit en blauw", "Eigen volk eerst" en "Voor volk en vaderland". In het nummer "50.000 helden" brengt de band een ode aan de Nederlandse leden van de Waffen-SS die aan het Oost-front vochten. Die zouden volgens de band eerherstel moeten krijgen. In een ander nummer zingt Dave Blom dat "het Turkse tuig in Nederland niets anders doet dan stelen" en dat "voorstanders van multicultuur eindigen tegen de muur".

Brigade M treedt veelvuldig op in een extreem-rechts centrum in Eindhoven, in Vlaanderen en in Duitsland. Op 13 april van dit jaar trad de band op tijdens een Vlaams "Blood and Honour"-festival. Ondanks waarschuwingen van het "Vlaams centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding" trad de politie niet op. Het centrum kondigde aan bij volgende optredens van Brigade M opnieuw protest aan te zullen tekenen. Op 31 augustus van dit jaar trad Brigade M op tijdens een festival van de Duitse neonazi-partij NPD in Ramstein. Tim Mudde zou hier ook een toespraak hebben gehouden.

In juli 2001 verklaarde de strafrechtdeskundige Schoep van de Leidse universiteit al dat de leden van Brigade M in overtreding zijn. In het Leidsch Dagblad verklaarde hij toentertijd dat "de grenzen van het toelaatbare in sommige teksten worden overschreden. De combinatie van de leus "Eigen volk eerst" met aanklachten tegen rassenvermenging is discriminatoir en dus strafbaar. Aangifte is in dit geval niet nodig, het openbaar ministerie kan zelf besluiten tot vervolging". Dat heeft het openbaar ministerie tot op heden helaas nog niet gedaan.

De uitspraken van wethouder Pechtold werden overigens in het neo-nazistische kamp vrij positief ontvangen. Op de bekende neonazistische Stormfront-website werd gereageerd op Pechtold's opmerkingen met de uitroep: "Hulde aan de beste man". Ook was er te lezen: "En dat voor een wethouder van D66 (!). De man heeft natuurlijk helemaal gelijk! Luister maar eens naar de teksten van Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg of hoe die gasten ook allemaal mogen heten, daar lusten de honden geen brood van!". Ook pleit iemand op de website voor het afbranden van het Leidse actiecentrum Eurodusnie ("Eurodusnie, de fik erin"). Dat omdat in het Leidsch Dagblad J. May van het Muziekhuis zei dat iemand van Eurodusnie hem via een mail over deze kwestie aansprak. In de bijlage vindt u het precieze internetadres van de discussie. Schrik niet van de vele neo-nazistische uitingen die u daar aan zult treffen.

Indien u meer informatie wilt over Brigade M, kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Dam, namens Anti-Fascistische Aktie (AFA) Nederland, Postbus 2884, 3500 GW Utrecht, 030-2314596 (Perswoordvoerder Jeroen Bosch), email: afanederland@antifa.net.

Eric Krebbers, namens Stichting De Fabel van de illegaal, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, 071-5127619, email: info@defabel.nl.

Terug