Protestbrief, 12 februari 2003

Auteur: Harry Westerink


Protestbrief aan de gemeente Amsterdam ter ondersteuning van de organisatie DIDF/DVA

Hieronder staat de protestbrief die De Fabel van de illegaal heeft gefaxt aan de gemeente Amsterdam ter ondersteuning van de linkse internationalistische organisatie DIDF/DVA, die hun huidige pand dreigen te moeten delen met de uiterst nationalistische organisatie TKC. DIDF/DVA heeft anderen opgeroepen om zich solidair met hen te verklaren en ook een protestbrief te sturen naar de gemeente Amsterdam. Zie voor de faxnummers van de gemeente Amsterdam de brief hieronder.


Aan:

Leiden, 12 februari 2003

Betreft: huisvesting voor de organisatie DIDF/DVA

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij tekent stichting De Fabel van de illegaal bezwaar aan tegen het voornemen van Stadsdeel Oud-West van de gemeente Amsterdam om de Turkse organisaties DIDF/DVA (Democratische Volksvereniging Amsterdam) en TKC (Turks Kultureel Centrum) samen in één pand te huisvesten. De Fabel van de illegaal verklaart zich in deze zaak solidair met DIDF/DVA en eist van de gemeente Amsterdam dat men rekening houdt met de wensen van DIDF/DVA op het gebied van goede en voldoende huisvesting, zonder dat deze organisatie daarbij te maken krijgt met TKC. Ook mag de gemeente Amsterdam niet langer voorbijgaan aan de verlangens van buurtbewoners, buurtorganisaties en andere Amsterdamse organisaties in deze.

DIDF/DVA wordt op een volstrekt ondemocratische wijze door het Stadsdeel Oud-West gedwongen haar huidige ruimte te verlaten. DIDF/DVA voert in verband met het nijpende ruimtegebrek al maandenlang uitbreidingsgesprekken met het Stadsdeel Oud-West. Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen DIDF/DVA de verantwoordelijke wethouder op tv hoorde zeggen de huidige ruimte van DIDF/DVA te zullen gebruiken voor herhuisvesting van TKC (Turks Kultureel Centrum). DIDF/DVA acht het onfatsoenlijk en onprofessioneel van het Stadsdeel dat men midden in de onderhandelingen met DVA - die inmiddels in een vergevorderd stadium verkeerden - over dezelfde ruimte tevens gesprekken heeft gevoerd met TKC. Dit druist tegen alle met het Stadsdeel gemaakte afspraken in. Bovendien is hierover vooraf op geen enkele wijze overleg gevoerd met DIDF/DVA.

DIDF/DVA heeft meerdere malen aangegeven geen enkele moeite te hebben met het delen van een ruimte met andere democratische organisaties. Zoals het Stadsdeel al heel lang weet, zijn DIDF/DVA en TKC politiek gezien twee totaal verschillende organisaties en elkaars absolute tegenpolen. Het TKC is een van de mantelorganisaties van de Grijze Wolven, een ultra-nationalistische en fascistoïde Turkse groepering die een bedreiging vormt voor de progressieve en internationalistische DIDF/DVA. Het TKC heeft al meerdere malen de leden van DIDF/DVA lastig gevallen. Tot voor kort onderkende en begreep het Stadsdeel dit probleem. Bovendien heeft het Stadsdeelbestuur toegezegd dat men TKC niet in het pand van DIDF/DVA zou huisvesten om onnodige problemen en onrust in de buurt te voorkomen. Ook TKC heeft aangegeven de door de wethouder voorgestelde ruimte van DIDF/DVA niet te willen betreden.

Toch heeft het Stadsdeel om haar eigen bestuurlijke problemen op te lossen en de verplichtingen naar TKC na te kunnen komen, eind januari 2003 willens en wetens besloten beide organisaties onder te brengen in de huidige ruimte van DIDF/DVA. Hiermee heeft men de vele protesten vanuit buurtbewoners, bewonersorganisaties en andere organisaties in Amsterdam volledig naast zich neergelegd.

DIDF/DVA wordt op een volstrekt ondemocratische manier geconfronteerd met een kunstje van het Stadsdeelbestuur Oud-West, wat getuigt van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur wil de eigen bestuurlijke problemen oplossen over de ruggen en ten koste van de rust en leefbaarheid van de buurt en zeker ten koste van DIDF/DVA. DIDF/DVA accepteert dit onder geen enkele voorwaarde en zal er samen met allerlei democratische organisaties, instellingen en buurtbewoners al het mogelijke aan doen om deze actie van het Stadsdeel ongedaan te maken.

De Fabel van de illegaal sluit zich aan bij de kritiek van DIDF/DVA op de handelswijze van het Stadsdeelbestuur Oud-West, en wenst DIDF/DVA veel succes en kracht bij zijn strijd voor betere huisvesting.

Met groet,

namens De Fabel van de illegaal,

Harry Westerink

Terug