Persbericht, 25 september 2005

Auteur: Pastoraal Buurtwerk, SP, Kraakgroep, De Fabel


Leonarduskerk gekraakt voor vluchtelingen

Op zondag 25 september 2005 hebben leden van het Pastoraal Buurtwerk Leiden-Noord, de SP, Kraakgroep Leiden, en De Fabel van de Illegaal de Leonarduskerk aan de Haagweg 13a in Leiden gekraakt. De kerk moet gaan dienen als onderdak voor een aantal vluchtelingenfamilies uit de Leidse regio.

Het huidige vluchtelingenbeleid ontneemt zelfs mensen die nog geen uitsluitsel hebben over hun verblijf in Nederland van de meest elementaire levensbehoeften: onderdak en inkomen. Vluchtelingen die een tweede procedure beginnen hebben van rijkswege geen recht op onderdak.

Een deel van de problemen die hier uit voorkomen worden in Leiden opgevangen door noodopvang. Hoewel er daardoor een aantal vluchtelingen opgevangen wordt is deze opvang zeer beperkt en aan strikte voorwaarden verbonden waardoor vele vluchtelingenfamilies buiten de boot vallen. Gevolg is dat er alsnog vluchtelingen op straat komen te staan. Vooral voor gezinnen met kinderen is dit een ramp.

De gemeentelijke voorzieningen zijn kortom allerminst adequaat. In discussies wordt echter aangegeven dat de door velen gewenste opvang mogelijk in strijd is met het nationale vluchtelingenbeleid. Hierdoor zouden gemeentes met de rug tegen de muur staan.

Een woordvoerder van de deelnemende organisaties ziet dit anders: "De discussie over vluchtelingen wordt in dusdanig technische termen gevoerd dat het menselijke aspect van dit vraagstuk geheel buiten beeld dreigt te raken. Wij zijn van mening dat geen enkel gezin op straat hoort te staan en daarom hebben wij actie ondernomen."

Het internationale kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend, is wat dit betreft duidelijk; kinderen hebben een onvervreemdbaar recht op onderdak en inkomen. Door voor de bovengenoemde groep vluchtelingen geen voorzieningen te scheppen, lappen de gemeentelijke en nationale overheden deze regels, deze mensenrechten aan hun laars. Een nalatigheid die de aanleiding vormde voor dit burgerinitiatief.

Er zullen enkele gezinnen gehuisvest worden in de kerk waarbij een groep vrijwilligers zich bereid heeft verklaard om hen hierin te ondersteunen maar zij geven aan dat alle hulp welkom is. In de loop van de komende dagen zal er meer nieuws volgen.

Meer informatie? Mail: leonarduskerk@woonstrijd.org

Terug