Verklaring, 26 september 2005

Auteur: Initiatiefgroep Leonarduskerk


Stand van zaken en verklaring over de gekraakte Leonarduskerk

Op maandagavond 26 september 2005 organiseerde de Leidse VVD een debat tussen VVD-Tweede Kamerlid Arno Visser en de Leidse GroenLinks-wethouder Wim de Boer over gemeentelijke noodopvangen voor vluchtelingen. Visser zet zich al maanden in om die opvangen de nek om te draaien. De Boer gaf tijdens het debat aan ook liever van de noodopvangen af te zijn. "Maar dan moet de minister wel afmaken waar ze mee bezig is en uitgeprocedeerde vluchtelingen daadwerkelijk uitzetten", aldus de GroenLinkser. Na afloop deelden leden van de initiatiefgroep Leonarduskerk onderstaande verklaring uit. Als bijlage daaronder nog een artikel over de Leonarduskerk dat op 26 september in het Leidsch Dagblad verscheen.
De verklaring
Stand van zaken en verklaring over de gekraakte Leonarduskerk

Zoals misschien bekend, is zondag 25 september 2005 de Leonarduskerk aan de Haagweg 13 in Leiden gekraakt en in gebruik genomen. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Kraakgroep Leiden, de SP Leiden, het Pastoraal Buurtwerk Leiden-Noord en de Fabel van de illegaal. Bij de actie waren zo'n 40 mensen betrokken. De bedoeling van de ingebruikname is om onderdak te realiseren voor dakloze vluchtelingenfamilies.

De politie is zondag op de hoogte gebracht en is later op de middag polshoogte komen nemen. De krakers zijn door de politie tot nu toe ongemoeid gelaten. Het contact van de initiatiefgroep met buurtbewoners verloopt uitstekend. Vooral buurtbewoners aan de Haagweg tegenover de Leonarduskerk hebben enthousiast gereageerd op de ingebruikname. Zij hebben de kerk bezocht en juichen het toe dat de kerk kan gaan dienen als opvangplaats voor dakloze vluchtelingenfamilies. Een aantal van hen heeft verdere steun en hulp toegezegd. Inmiddels is ook een aantal raadsleden van de SP, GroenLinks en de PvdA in de kerk ogenschouw komen nemen. Ze waarderen het initiatief om meer onderdak voor dakloze vluchtelingenfamilies te realiseren. Ook uit andere hoeken van Leiden komt de hulp van de grond, wat bijzonder hartverwarmend is.

Stad van vluchtelingen?

De gemeente Leiden zegt als "stad van vluchtelingen" van oudsher mensen te ondersteunen die van heinde en ver komen en zich gedwongen zien om te vluchten voor armoede, vervolging en oorlog. Afgewezen vluchtelingen die volgens de gemeente nog een "perspectief" hebben op een verblijfsvergunning, worden met geld van de gemeente ondersteund door STUV (Steunpunt Uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere Vreemdelingen). Vluchtelingen zonder dat veronderstelde "perspectief" worden echter niet opgevangen. Zij belanden op straat, gaan zwerven en verpauperen. Wethouder De Boer heeft over deze laatste groep opgemerkt dat weliswaar de gemeente deze groep niet ondersteunt, maar dat particuliere organisaties dat natuurlijk wel kunnen doen. De initiatiefgroep is een bundeling van dergelijke particuliere organisaties. Overigens moet wethouder De Boer de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep nog gaan nakomen dat ook illegaal gemaakte kinderen recht hebben op een bijstandsuitkering. Zolang deze kinderen in Leiden een dergelijke uitkering niet krijgen, handelt de gemeente Leiden volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd met het internationale kinderrechtenverdrag. De kinderen van de vluchtelingenfamilies die in de Leonarduskerk zouden kunnen worden opgevangen, dienen dan ook zo snel mogelijk zo'n kinderuitkering te krijgen.

Helaas heeft de VVD-raadsfractie via schriftelijke vragen aan het College gemeend om vandaag meteen al bij het College van B en W aan te dringen op ontruiming van de Leonarduskerk. De VVD meent dat opvang van vluchtelingen een zaak van de rijksoverheid is. Diezelfde rijksoverheid vangt echter, met het beleid van VVD-minister Verdonk, helemaal geen vluchtelingen op die een tweede procedure voor een verblijfsvergunning hebben opgestart. Klaarblijkelijk heeft de Leidse VVD-fractie toch een iets te rooskleurig beeld van het beleid dat hun partijgenoot voert en de noodlottige consequenties die dit heeft voor vele vluchtelingen.

In tegenstelling tot de Leidse VVD wenst de initiatiefgroep niet de kop in het zand te steken, en te handelen vanuit de praktijk, een praktijk waarbij dus hele families op straat aan het zwerven zijn. We voelen ons daarom genoodzaakt zelf onderdak voor de betreffende families te realiseren via legale kraakacties. De opmerking van de kant van de VVD dat een kraakpand "geen verantwoorde omgeving (is) om gezinnen in onder te brengen", laat bovendien zien hoe weinig de liberalen ervan begrijpen hoe het is om op straat te komen te staan. Dat volgens de VVD aan de kraakactie dan ook zo spoedig mogelijk een einde moet worden gemaakt, kan slechts als cynische ideologische stellingname worden begrepen. Zeker omdat de gemeente Leiden veel panden laat leegstaan, ondanks de mogelijkheden om daar een einde aan te maken.

Steun de opvang van vluchtelingen in de Leonarduskerk!

We roepen de gemeente Leiden op om niet in te gaan op de cynische suggestie van de VVD-fractie en toe te stemmen in de opvang van dakloze vluchtelingenfamilies in de Leonarduskerk, dan wel op een andere locatie zorg te dragen voor voldoende onderdak voor deze families. Want vluchtelingenfamilies horen in Leiden "stad van vluchtelingen" niet op straat te zwerven. Iedereen die de opvang van vluchtelingenfamilies in de Leonarduskerk wil ondersteunen, is van harte welkom om de kerk te bezoeken. De initiatiefgroep kan veel hulp en middelen gebruiken, zoals huisraad en geld. Ook steunverklaringen zijn van harte welkom.

Meer informatie? Mail: leonardus@woonstrijd.org.Uit het Leidsch Dagblad van 26 september 2005
Leonarduskerk gekraakt voor opvang vluchtelingen

LEIDEN - De Leonarduskerk aan de Haagweg is gekraakt voor de opvang van vluchtelingen. Het pastoraal buurtwerk Leiden-Noord, De Fabel van de Illegaal, de SP en de Kraakgroep Leiden hebben de kerk afgelopen zondagmiddag bezet.

De komende week gaan zij het gereedmaken voor de huisvesting van vier gevluchte gezinnen. In Leiden komen steeds meer vluchtelingen op straat te staan door het nieuwe asielbeleid van minister Verdonk. De krakers willen deze mensen niet aan hun lot overlaten en vinden de kerk aan Haagweg 13a een geschikte plek om hen op te vangen.

De kerk staat al meer dan een jaar leeg en is eigendom van de gemeente die overweegt er een tweede dagopvang voor daklozen en een alcoholgebruikersruimte van te maken.

De activisten willen alleen gezinnen die een sterke binding hebben met de Leidse regio in de kerk onderbrengen. De Fabel van de Illegaal heeft daarvoor vier gezinnen op het oog. Hiertoe behoort ook de familie Kalac waar deze krant afgelopen zomer uitvoerig over berichtte. Dit Servisch-Montenegrijns gezin zwerft al ruim een jaar door Leiden.

Vader en moeder en hun twee zoons hebben geen onderkomen. Als ze niet bij kennissen of hulpverleners overnachten, slapen ze op het station of in een van de Leidse parken. Ook voor eten zijn ze afhankelijk van wat hen wordt toegeschoven. Officieel verblijft het gezin legaal in Nederland. Ze hebben nog een aantal gerechtelijke procedures lopen. Maar deze procedures zijn volgens de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen die namens de gemeente hulp biedt, niet kansrijk genoeg om voor onderdak in aanmerking te komen.

De krakers hopen de familie Kalac en nog drie andere gezinnen aan het einde van de week in de Leonarduskerk onder te brengen. De bedoeling is dat de kerk in vier ruimtes wordt verdeeld zodat elk gezin zijn eigen 'woning' heeft.

De omwonenden zijn in een brief op de hoogte gesteld. Harry Westerink van de Fabel van de Illegaal en Bart van der Steen van de jongerenafdeling van de SP hopen op steun uit de stad. "We hebben veel huisraad, geld en eten nodig", vertelt Westerink: "We hebben zelf wel wat middelen maar dat is niet genoeg om vier gezinnen mee in leven te houden."

Marijn Kramp

Terug