Pamflet, 1 oktober 2005

Auteur: initiatiefgroep Leonarduskerk


Dreigende ontruiming gekraakte Leonarduskerk

Op zaterdagavond 1 oktober werd tijdens de jaarlijkse taptoe in Leiden onderstaand pamflet uitgedeeld. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de raadsleden, wethouders en de burgemeester. Onderaan een fotoverslagje van de actie.
Burgemeester Lenferink dreigt Leonarduskerk te ontruimen en vluchtelingen dakloos te maken tijdens 3 oktober-feesten

Burgemeester Lenferink dreigt tijdens de 3 oktober-feesten de Leonarduskerk aan de Haagweg 13 in Leiden te ontruimen en dakloze vluchtelingen op straat te zetten. De Leonarduskerk is op zondag 25 september 2005 in gebruik genomen door een breed samenwerkingsverband van de Kraakgroep Leiden, de SP Leiden, de Fabel van de illegaal, het Pastoraal Buurtenwerk Leiden-Noord en andere organisaties en personen. De ingebruikname is bedoeld om dakloze vluchtelingen en vluchtelingenfamilies onderdak te bieden. De Leidse gemeenteraad heeft in meerderheid instemmend gereageerd op het kraken van een leegstaand gebouw voor onderdak aan vluchtelingen. Ook vele anderen hebben enthousiast gereageerd op de kraakactie. Sinds 25 september wordt de Leonarduskerk dagelijks bezocht door tientallen sympathisanten, buurtbewoners, journalisten, politici en andere belangstellenden. Het gaat om een bijzonder initiatief dat breed gedragen en gesteund wordt.

Vrijdagmiddag 30 september heeft Lenferink besloten om de Leonarduskerk binnen 24 uur te laten ontruimen, midden tijdens de 3 oktober-feesten. Lenferink zegt in Leiden ingeburgerd te zijn geraakt door deze feesten. Maar met deze ontruiming zet hij juist aan tot een oorlogsstemming die in het geheel niet past bij de verbroedering die de 3 oktober-feesten zou moeten kenmerken. Het gaat lijnrecht in tegen de 3 oktober-traditie en ook tegen het imago dat "Leiden, stad van vluchtelingen" van zichzelf heeft opgebouwd. Lenferink dreigt met de ontruiming een 18-jarige vluchtelinge van wie de ouders zijn vermoord, op straat te gooien en ontneemt ook een verkrachte vrouw zonder verblijfsvergunning de kans om een veilige plek in de Leonarduskerk te krijgen.

Burgemeester Lenferink maakt zich als PvdA-bestuurder met deze ontruiming bijzonder gehaat bij grote delen van de Leidse bevolking, waaronder vluchtelingen, krakers, progressieve actiegroepen, leden van politieke partijen, hulpverleningsinstellingen, en vele bewoners in de buurt van de Leonarduskerk. De ontruiming zal de PvdA in Leiden geen goed doen en een hoop imagoschade bezorgen.

Wij pleiten voor de opvang van dakloze vluchtelingen in de Leonarduskerk of op een andere locatie, en we roepen iedereen op om deze eis te ondersteunen.

Meer info? Mail: leonarduskerk@woonstrijd.org

Spandoek en leuzen tijdens de verregende taptoe
1 oktober: Geen gezinnen op straat
Discussie met de burgemeester en enkele wethouders na afloop van de taptoe

Terug