Mail-actie, 2 oktober 2005

Auteur: initiatiefgroep Leonarduskerk


Mail-actie voor behoud vluchtelingenopvang Leonarduskerk

Op 25 september is de Leonarduskerk gekraakt om onderdak te bieden aan dakloze vluchtelingen, waaronder gezinnen. De meerderheid van de gemeenteraad is het ermee eens dat leegstaande panden in gebruik worden genomen voor de opvang van vluchtelingenfamilies. Ook veel burgers steunen het initiatief in de Leonarduskerk.

Toch heeft burgemeester Lenferink besloten om de kerk te laten ontruimen. De kans is groot dat die ontruiming gaat plaatsvinden voordat de gemeenteraad zich er in de commissievergadering van dinsdagavond 4 oktober over heeft kunnen uitspreken. Daarom hebben wij, de initiatiefgroep Leonarduskerk, uw steun nodig. We roepen u op om een kant en klare voorbeeldbrief (of een tekst naar eigen keuze) voor dinsdag 4 oktober 12:00 uur te mailen naar burgemeester Lenferink: burgemeester@leiden.nl en een cc naar ons: leonarduskerk@woonstrijd.org. De voorbeeldbrief staat hieronder.
Meer informatie? Bel: 06-20075502.

Initiatiefgroep Leonarduskerk
(Kraakgroep Leiden, De Fabel van de illegaal, Pastoraal Buurtenwerk Leiden-Noord, SP Leiden en anderen)
VOORBEELDBRIEF

Aan burgemeester Lenferink van de gemeente Leiden

Leiden, 2 oktober 2005

Onderwerp: ontruiming Leonarduskerk

Geachte burgemeester,

Hierbij verzoek ik u om niet over te gaan tot ontruiming van de gekraakte Leonardusweg aan de Haagweg 13 in Leiden. Ik steun het initiatief om in deze kerk dakloze vluchtelingen op te vangen. Omdat de gemeente Leiden onvoldoende oplossingen biedt voor vluchtelingen die op straat staan, vraag ik u om de oplossing te gedogen van de initiatiefgroep Leonarduskerk.

De meerderheid van de gemeenteraad is het ermee eens dat leegstaande panden in gebruik kunnen worden genomen voor dakloze vluchtelingen. Omdat u van plan bent om de Leonarduskerk op dinsdag 4 oktober om 12.00 uur te laten ontruimen, dreigt de raad zich er niet over uit te kunnen spreken. Daarom verzoek ik u om de ontruiming op te schorten, zodat in de raadscommissievergadering van dinsdagavond 4 oktober in elk geval gesproken kan worden over de Leonarduskerk.

U kunt ook besluiten om de initiatiefgroep Leonarduskerk een andere locatie voor de opvang van dakloze vluchtelingen aan te bieden. Want vluchtelingen horen niet op straat te staan.

Graag ontvang ik een reactie op mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

Terug