Persbericht, 17 februari 2006

Auteur: De Fabel van de illegaal


90 demonstranten bij AZC Leiden
In korte tijd 5 zelfmoorden in het centrum


Op vrijdagmiddag 17 februari 2006 van 14:00 tot 15:00 uur hebben ruim 90 vluchtelingen en hun sympathisanten actie gevoerd bij het asielzoekerscentrum Leiden. Hieronder twee verklaringen. Een van de vluchtelingen zelf, en een van een aantal Turkse organisaties die de actie steunen.
Wij, vluchtelingen, zijn van plan een langdurige campagne te starten. Vandaag, 17 februari 2006, gaan wij om 14:00 uur demonstreren voor het AZC Leiden aan de Rijnsburgerweg 124 te Leiden. De campagne wordt georganiseerd door ons, met steun van verschillende organisaties.

We hebben structurele en ernstige problemen: Hoe structureel en erg is de problematiek? Als meest recente cijfer zijn bij ons in het AZC Leiden nu 5 slachtoffers van zelfdoding bekend: Binnen 2 maanden hebben we meerdere incidenten gezien. Wij zijn ook ooggetuige geweest van pogingen tot zelfmoord. Alleen zijn de namen en de afkomst van deze mensen onbekend omdat die mensen gelijk verdwijnen na de zelfmoordpoging. Gedreven om te ontsnappen aan deze ellende en ons verlangen naar vrijheid, recht en waardigheid zijn wij hierheen gekomen. Onze humanitaire en langdurige strijd voor een betere wereld eindigt nu in een mensonwaardig bestaan.

De belangrijkste redenen voor deze wanhoop zijn de voortdurende onderdrukking door dreigementen met negatieve beslissingen, landuitzettingen, korten op uitkering. Door slecht voedsel en een onhygiŽnische omgeving verliezen wij ons gevoel van menselijke waardigheid. In onze ogen worden wij behandeld als misdadigers in plaats van een mens met basisbehoeften aan onderdak, voedsel, warmte en zorg.

Deze ellendige wereld hebben wij met z'n allen gecreŽerd. Wij zijn overtuigd dat wij met z'n allen kunnen werken aan een betere wereld. Daarom gaan wij vanaf nu opstaan. Wij roepen alle vluchtelingen en betrokkenen van het land op om met een reeks acties langdurige oplossingen te zoeken.

Onze doelen voor de lange termijn zullen later meer gedetailleerd worden geformuleerd.

Asielzoekers van Nederland
Ondersteunende organisaties: Prime, St. Yuz Cicek, St. Nupelda, War people resistance, VEKSAF, HTIF, Vrije politieke krant, Mensenrechtenvereniging Nederland-Turkije, St. Levenslicht, Fabel van de Illegaal.De tekst van de Turkse steunorganisaties

Aan de publieke opinie

De Nederlandse politiek op gebied van immigranten gaat in al zijn onmenswaardigheid door. Vorig jaar zijn 11 mensen die in hechtenis waren genomen en naar het land van herkomst gestuurd zouden worden, in Schiphol levend verbrand. Deze gebeurtenis is getoond als een eenmalig ongelukje en is in de doofpot gestopt. Nu, nadat er geen serieuze reactie is geboden door de democratische kringen en de asielzoekerscentra net in vergetelheid binnen te raken, horen we een kreet uit het AZC Leiden. De rekening van de politiek betreffende immigranten is betaald met 5 mensen die zelfmoord hebben gepleegd.

Mensen die om verschillende redenen naar Nederland zijn geŽmigreerd, hebben te maken met de slechte levensomstandigheden in de AZC's. Zij gaan door een ware hel. Door het strenger worden vreemdelingenbeleid stijgt de vrees bij veel immigranten om teruggestuurd te worden naar het land van herkomst, waardoor angst en hopeloosheid overheerst. De slechte omstandigheden op gebied van sociale contacten, gezondheid en onderwijs, evenals de voortdurende overplaatsingen dragen bij aan de vorming van een trauma. Een trauma dat zich in uit in psychologische problemen en zelfmoord.

Het laatste voorbeeld hiervan zien we terug in AZC Leiden. Binnen 2,5 maand hebben 5 mensen zelfmoord gepleegd. Deze mensen zijn het slachtoffer van een mensonwaardig vreemdelingenbeleid van de Nederlandse regering: Biram Pakrin (Nepal), Bolor Baasen (MongoliŽ), Abdul Coroma (Sierra Leone), Mahdi Salhal (Irak) en Karim Rachid (Irak, nu in het ziekenhuis). Een Iraakse baby is gestorven wegens gezondheidsproblemen, een baby waarvan dokters zeiden dat er niets mee aan de hand was. Dat deze mensen binnen een zo korte tijd zijn gestorven geeft het geheel een nog ernstiger karakter. De mensen die vanwege oorlog, onderdrukking en foltering naar Nederland zijn geŽmigreerd krijgen te maken met de zware omstandigheden van de AZC's, de vrees om teruggestuurd te worden, economische problemen, gezondheidsklachten en woningnood. Het AZC in Leiden is een kamp des doods geworden. Het ontbreken van een toekomstperspectief drijft de mensen tot zelfmoord.

Het immigratiebeleid van de Nederlandse overheid, die verantwoordelijk is voor de gevolgen, moet veranderen. Er moet afstand worden gedaan van een politiek die mensen in een uitzichtloze situatie drijft en mensenrechten schendt. De omstandigheden op gebied van gezondheid, woning en onderwijs moeten worden verbeterd. Verplichte overplaatsingen moet een halt worden toegeroepen. De mogelijkheden van immigranten om plaats te nemen in de productie moeten worden bevorderd en ze moeten een arbeidsvergunning krijgen op basis van gelijke rechten. We moeten niet vergeten dat asiel aanvragen een mensenrecht is. Dit is zo verklaard door de Verenigde Naties en bijna alle landen op de wereld. Dit recht is verkregen door strijd en kan niet worden teruggenomen!

Wij, verschillende democratische organisaties uit Turkije die activiteiten organiseren in Nederland, vragen iedereen achter deze eisen te gaan staan en een standpunt in te nemen tegen het vreemdelingenbeleid. Wij moeten vanuit alle fronten tegen dit beleid ageren en strijden voor een rechtvaardig beleid. Als wij nu geen actie ondernemen, zullen de zelfmoordpogingen blijven voorkomen en zal dit vuur zich nog verder verspreiden.

Anatolische Federatie, VEKSAV, HTIF, St. YŁz CiÁek

Terug