Persverklaring, 19 november 2008

Auteur: De Fabel van de illegaal


Protest tegen dreigende uitzetting overlevende Schipholbrand

Miloud Fritass is een overlevende van de verschrikkelijke brand in uitzetcentrum Schiphol in 2005. Hij heeft nog steeds geen verblijfsvergunning. De IND wil hem uitzetten, maar eerst zal een rechter zich over de zaak buigen. De Fabel roept op om Fritass te steunen door woensdag 19 november 2008 om 9.00 uur aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn zaak door de rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100, Rotterdam. De rechtbank is te bereiken met de metro vanaf Rotterdam Centraal (uitstappen halte Wilhelminaplein).


De aluminium boom
Fritass moet van de IND terug naar Marokko. Tijdens de Schipholbrand zat hij op afdeling K, waar de brand uitbrak in cel 11. Fritass zat zelf op cel 1. Veel overlevenden van de brand hebben een verblijfsvergunning gekregen, maar Fritass niet, vanwege een strafrechtelijke veroordeling. Na het uitzitten van zijn straf werd hij van de strafgevangenis naar de illegalenbajes in Alphen aan den Rijn overgeplaatst. Nu zit hij gevangen in uitzetcentrum Zestienhoven in Rotterdam.

In de nacht van de ramp zijn de overlevenden, waaronder Fritass, geëvacueerd. Na de brand werden ze opnieuw opgesloten, in andere gevangenissen. Daar hebben ze lang moeten wachten op psychische bijstand. De trauma’s die ze door de brand opliepen, zijn daardoor flink verergerd. Ook Fritass heeft niet de hulp gekregen die hij nodig had.

Na de brand, het opnieuw opsluiten en de aanhoudend slechte medische behandeling heeft Fritass tijdens een ruzie zijn toenmalige vrouw mishandeld. Omdat hij hiervoor is veroordeeld, krijgt hij niet alleen geen verblijfsverguning, maar is hij ook nog eens ongewenst verklaard. Het valt natuurlijk niet goed te praten dat iemand een ander mishandelt. Fritass ontkent ook niet dat hij over de streep is gegaan, maar hij geeft wel aan dat alle stress van de onverwerkte trauma’s hieraan ten grondslag lag. Het gaat om trauma’s die door de overheid zijn erkend, want onlangs heeft Fritass schadevergoeding van de overheid gekregen. Er is bij hem een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) vastgesteld, met als oorzaak de Schipholbrand.

Fritass heeft zijn straf van één maand cel ondertussen al uitgezeten. Waarom zou hij nog meer gestraft moeten worden door hem de kans op rechtmatig verblijf te ontnemen? Nu de Schipholbrand en de behandeling van hem door de overheid debet zijn aan zijn woede-uitbarsting, zou Fritass ook verblijfsrecht moeten krijgen, evenals de andere overlevenden van de brand.

Op 19 november beslist de rechtbank Rotterdam over de vraag of Fritass recht heeft op medische behandeling in Nederland. Hij heeft inmiddels een behandeling van zijn trauma’s lopen bij Parnassia in Den Haag. De overheid mag ernstig zieke mensen niet uitzetten. Fritass heeft niet alleen PTSS, maar is ook suïcidaal. Tijdens het uitzitten van zijn straf was hij onder specialistische behandeling en moest hij uit bescherming tegen zichzelf drie dagen in een isoleercel geplaatst worden. Toch moest hij na overplaatsing naar de Alphense illegalenbajes opnieuw wachten op psychische hulp.

De IND wilde Fritass al op 12 november uitzetten, dus nog voor de komende rechtszaak. Fritass zag het allemaal niet meer zitten en dreigde zelfmoord te plegen als hij daadwerkelijk zou worden uitgezet. Gelukkig kwam er een heleboel steun voor hem op gang. Andere overlevenden van de brand schreven in een verklaring: “We hebben al 11 vrienden verloren, we willen er niet weer een verliezen vanwege een systeem dat voor ons nog dagelijks voelbaar is. Alleen wij voelen wat hij nu voelt en raken daardoor nog verder de weg kwijt die ons hoop zou moeten geven.” Advocaat Nico Steijnen, die met Comité Rechtsherstel de verantwoordelijke ministers Donner en Verdonk heeft aangeklaagd voor de Schipholbrand, schreef brieven naar de Vaste Kamercommissie voor Justitie en naar staatssecretaris Albayrak. Hier kunt u de open brief lezen die Steijnen aan PvdA-Kamerlid Spekman stuurde, nadat Spekman had laten weten zijn handen niet aan Fritass te willen branden. Steijnen legt in die brief de vinger haarfijn op de pijnpunten in deze zaak.

Fritass’ eigen advocate Merel van Hoogendoorn begon een “bloedspoed vovo”, een rechtzaak die zo spoedeisend is dat de betrokkenen niet eens bij elkaar hoeven te komen. Ook vroeg ze SP-Kamerlid De Wit om ervoor te pleiten Fritass niet uit te zetten. De Wit stelde Kamervragen aan Albayrak. Hij vroeg onder meer: “Acht u het denkbaar dat zijn opgelopen trauma een rol zou kunnen spelen bij een plotselinge geweldsuiting? Is naar deze mogelijkheid naar uw mening voldoende medisch onderzoek verricht? Bent u bereid de situatie van de heer F. opnieuw te beoordelen, en te bezien of het, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, niet van een bijzondere hardheid zou getuigen de ongewenstverklaring van de heer F. in stand te laten en hem uit te zetten?” Dit wierp vruchten af. De Dienst Terugkeer en Vertrek liet aan De Wit weten dat Fritass niet op 12 november zou worden uitgezet. Het is natuurlijk nogal slordig om iemand uit te zetten terwijl er nog Kamervragen over zijn zaak lopen. De rechter oordeelde in de “bloedspoed vovo” uiteindelijk dat Fritass zijn rechtszaak van 19 november in Nederland mag afwachten. Maar uitstel van uitzetting is nog geen afstel.

De makers van migranten-radio M2M plaatsten bij de herdenking van de brand in 2008 een monument bij uitzetcentrum Schiphol. Het is een aluminium boom, gemaakt door de overlevenden zelf. Fritass kreeg geen verlof om naar de herdenking te gaan. M2M-radio stelt: “Als Miloud niet naar het monument mag, dan brengen wij het monument naar Miloud”. Op 19 november krijgt Fritass een van de bladeren van de boom, een symbool voor nieuw leven. Hopelijk brengt deze dag hem ook echt een nieuw leven.

Meer informatie? Zie: Vertrokken Gezichten-website.

Terug