Persverklaring, 24 september 2009

Auteur: De Fabel van de illegaalVrijplaatsorganisaties verliezen bodemprocedure

De rechtbank heeft op 23 september 2009 uitspraak gedaan in de bodemprocedure van de organisaties in de Koppenhinksteeg, waaronder De Fabel van de illegaal, tegen de gemeente Leiden. De organisaties hadden geŽist dat de gemeente alsnog zou moeten worden verplicht om door te gaan met het legaliseringsproces van de gekraakte Koppenhinksteeg-panden.
Het pand van De Fabel


Helaas oordeelde de rechtbank dat de gemeente niet verplicht is tot herlegaliseren. De uitspraak is uiteraard een grote domper voor De Fabel van de illegaal en de andere ideŽle organisaties in de Koppenhinksteeg. Een voor deze organisaties gunstige uitspraak had een einde kunnen maken aan de loopgravenoorlog tussen de organisaties en de gemeente. Met het verliezen van de bodemprocedure is een voor de organisaties bevredigende oplossing weer verder uit zicht. De Fabel moet nu nog meer dan eerder al rekening houden met een mogelijk snelle verhuizing.

Volgens de rechtbank had de vrijplaats ondanks het grote aantal toezeggingen van de gemeente, ondanks het feit dat de gemeente de organisaties opdroeg om voor vier ton te investeren, er toch niet op mogen vertrouwen dat dit tot legalisering zou leiden. Het veelbesproken tekort van 300 duizend euro was volgens de rechtbank een legitieme reden om van het voornemen tot legalisering af te zien. De rechtbank ging wel in op allerlei details, maar schoot tekort in het waarnemen van de onderlinge samenhang tussen die details. De rode draad in het verhaal luidt namelijk dat de gemeente sinds 2005 de vrijplaatsorganisaties jarenlang het vertrouwen heeft gegeven dat het wel goed zou komen met het legaliseringsproces. Men heeft zelfs nadrukkelijk gesteld dat de legalisering was gewaarborgd. Met de komst van het nieuwe college van B&W stopte men echter plotseling met legaliseren. Dat is volgens de vrijplaatsorganisaties in strijd met van alles en nog wat en zeker met de beginselen van behoorlijk bestuur. Maar de rechtbank had geen zin om daar in mee te gaan.

De rechtbank verwierp de stelling van de organisaties dat het financiŽle tekort was te wijten aan door de gemeente veroorzaakte vertraging, en negeerde de door de gemeente zelf gemaakte rekenfout van Ä 267.000. De door de organisaties verrichte investeringen van vier ton hielden volgens de rechtbank geen direct verband met de legalisering en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

Op woensdag 7 oktober 2009 dient het kort geding waarin de gemeente ontruiming eist en binnenkort doet de Hoge Raad uitspraak in het cassatieverzoek. Daarnaast vechten de vrijplaatsorganisaties en de SP bij de Europese Commissie de verkoop van de Koppenhinksteeg-panden aan wegens ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan de koper, projectontwikkelaar Atrium. Ook is het herzieningsverzoek in het door de organisaties aangespannen kort geding nog steeds niet behandeld.

De Fabel van de illegaal en de andere organisaties kunnen morele en materiŽle steun de komende tijd goed gebruiken. Meer informatie? Zie: Fabel-site en Koppenhinksteeg-site.

Terug