Doorbraak 1, april 2009

Auteur: Gerrit de WitWat schrijft rechts?

In de obscure blaadjes van extreem- en populistisch rechts komt hun ware aard naar boven. Haat tegen niet-westerse migranten en Joden voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig bruinhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag.
Hongaarse garde


Voorposters zijn dol op uniformen en marcherende laarzen, en raken er zelfs helemaal van in extase. Voorpost bezoekt dan ook graag bijeenkomsten die aan dit fetisjisme gewijd zijn. Zo toog, volgens het lijfblad Revolte, eind 2008 een delegatie naar Hongarije. Daar werd de Hongaarse opstand van 1956 herdacht door de extreem-rechtse partij Jobbik en de aan haar verbonden knokploeg Hongaarse Garde. Die geüniformeerde garde werd bij de herdenking opgesteld in “militaire colonnes”. Daarna marcheerden de gardisten - tweeduizend man sterk - wat rond. De Voorpost-delegatie kirde het uit van blijdschap en zwijmelde bij de gedachte dat bruinhemden in Vlaanderen ook ooit weer zo’n kunstje zouden kunnen flikken. In Revolte wordt verder stilgestaan bij de benoeming van Ahmed Aboutaleb tot burgemeester van Rotterdam. “Wat buitenlandse bommenwerpers bijna 70 jaar geleden niet lukte, lijkt nu alsnog te gebeuren: Rotterdam verliest haar ziel”, aldus het immer subtiele Voorpost. “De vernietiging van Rotterdam” zou “compleet” zijn. Maar blank, rechts en stompzinnig Nederland hoeft niet te vrezen, want de kaalkopjes met haar roepen uit: “Voor ons geen capitulatie”.

Wolfsangel is een uitgave van NationaalSocialisten der Nederlanden, kortweg NSN. Tom Beune is ideoloog van deze nazistische splinter. De NSN plaatst zich in de traditie van de SS en verkeert op voet van oorlog met de Nationaal-Socialistische Aktie (NSA) die zich op de SA beroept. Dat leidt op internet tot de nodige smakelijke ruzies, maar dat terzijde. In Wolfsangel wordt een poging gedaan om die ideologische verschillen tussen de NSN en NSA te duiden. Daarbij wordt gesmeten met op elkaar lijkende begrippen als “het Nationale Socialisme”, “het Nationaal Socialisme”, “het Nationaal-Socialisme” en “het NationaalSocialisme”. Wablief, zal menig lezer nu denken, maar achter deze haarkloverij schuilt dus blijkbaar een ideologische strijd van jewelste. In Wolfsangel wordt verder, in een sneer naar de NSA, afstand genomen van allerlei complottheorieën over Joden. Die theorieën zouden “volledig losgeslagen en irrealistisch” zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat NSN-aanhangers nu opeens Joden innig omarmen. Neen, de NSN ziet “de problemen met Joden als een zuiver etnisch probleem” en wil elke jood, net als “alle andere andersrassige rassen”, het land uitschoppen.

In de nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging gaan de zeurkousen weer door het lint over het gebruik van Engelse woorden. Nu heeft men de politiedienst KLPD op de korrel. Die richtte kort geleden een nieuwe divisie op onder de naam “High Tech Crime”. Taalverdediging schreef meteen een brief op hoge poten naar de politiedienst waarin men voorstelde de divisie “Spits Tech Misdaad” te noemen. De KLPD veegde echter met de brief de achterbips af en weigert de naam aan te passen. In de nieuwsbrief staat ook een verslag van een bezoek van Taalverdediging aan het PPV-Kamerlid Martin Bosma. De politieke vrienden keuvelden anderhalf uur lang over de positie van de Nederlandse taal. Na het gesprek beloofde Bosma “rekening te zullen houden” met de standpunten van Taalverdediging. Extreem-rechtsen onder elkaar.

In StaVast, orgaan van het Oud Strijders Legioen (OSL), wordt weer steen en been geklaagd over koningin Beatrix. Die oreerde in haar Kersttoespraak namelijk met geen woord over de Nederlandse soldaten die in Afghanistan oorlog voeren. Ook weigert Beatrix steevast om aanwezig te zijn bij herdenkingen van Nederlandse soldaten die in de wrede koloniale oorlogen tegen Indonesië de pijp uitgingen. En dat vindt het OSL best jammer. In StaVast wordt voorts de Anne Frank Stichting gehekeld. Die publiceerde onlangs in samenwerking met de Universiteit van Leiden een rapport over extreem-rechts. In het rapport wordt ook de PVV als zodanig omschreven. Maar volgens het OSL is dat “niet meer dan een poging tot zwartmaken”. Het “behoud van het eigene, desnoods ten koste van het vreemde”, is in hun ogen “een zeer menselijke eigenschap”. “Sterker in evolutionaire zin een basiseigenschap van alle leven op aarde teneinde de soort in stand te houden”, aldus het OSL. StaVast sluit dan ook af met de leus “Eigen soort eerst” en de constatering dat de degenen die dit principe afwijzen “mafkezen” zijn. Het is maar dat je het weet.

In Wij Europa rekent de Nederlandse Volks Unie (NVU) af met de embryonazi’s van de jeugdige NSA. Die conformeren zich tijdens NVU-demonstraties niet aan de afgesproken slogans en gaan zich volgens NVU-hopman Constant Kusters te buiten aan “scheldkanonnades tegen politie en justitie”. De hopman vindt dat uitermate “onprofessioneel”. De ‘autonome’ embryo’s moeten zich in het vervolg aan de bevelen van Kusters houden, anders kunnen ze wat hem betreft ophoepelen. In Wij Europa wordt verder aandacht besteed aan een reisje van de Germaanse Jeugd Nederland (GJN), zeg maar de Hitlerjugend van de NVU. De GJN-ers bezochten in IJmuiden op een bedrijventerrein een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Vol bewondering spreekt de GJN over de metersdikke muren van beton en het feit dat de bunker “een aantal vijandelijke aanvallen” goed heeft doorstaan. Daarna paradeerden GJN-ers opgetogen naar wat Duitse bunkers in de duinen en waanden zich weer in lang vervlogen tijden. In Wij Europa slaat de NVU zich voorts op de borst omdat men zich al in de jaren 70 - tientallen jaren eerder dan de PVV - uitsprak voor een immigratie- en asielverbod. Maar “helaas gaat de zionist Wilders met ons kiezerselectoraal aan de haal!”, aldus een pruilende NVU.

Onlangs zag het blad Ragnarök het levenslicht. Dat is een eenpersoonsproject van Ruud Hermans die tegenwoordig in Zweden zou wonen. Het blad wordt naar eigen zeggen ondersteund door de extremistische Blood & Honour-tak Combat 18 en staat vol met survivaltips voor de “Germaanse” revolutionairen. Zo leert de lezer hoe een landkaart gelezen moet worden en hoe een kompas werkt. Ook worden er allerlei tips gegeven over voeding, trainingen en “fysieke fitheid”, en volgt een verhaal over de werking van explosieven. In Ragnarök en op het webforum Stormfront keert Hermans zich tegen NSA-ers. Dat zijn volgens hem maar neprevolutionairen die “nooit een daadwerkelijk verschil kunnen maken” en teveel dwepen met linkse gebruiken. Een revolutie kan volgens Hermans alleen tot stand komen door “bloedvergieten”, door “mensen die bereid zijn te vechten voor hun idealen”, waarvan afschrift naar de AIVD.

Het periodiek De Nationale Amsterdammer wordt gemaakt door de oudgediende Wim Beaux, voorzitter van de Nationalistische Volks Beweging (NVB). In het blad worden moslims gelijkgesteld aan gorilla’s en wordt - in navolging van Wilders - ontkent dat er een gematigde islam bestaat. Migranten worden indirect gelijkgesteld aan “exoten” die “alles roven wat zij kunnen bemachtigen” en die “gevaarlijke infectieziekten” mee zouden brengen. Het blad hekelt verder studenten, omdat die volgens onderzoek graag de Donald Duck zouden lezen. Het zou volgens De Nationale Amsterdammer dan ook niet verwonderlijk zijn dat sommige studenten het antwoord schuldig blijven “op de vraag of Hitler voor of na Napoleon leefde”. Maar daarentegen wil Beaux op zijn beurt weer niet weten hoeveel Joden er in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Anders zou hij niet in 1991 aan de Duitse grens gearresteerd zijn met een grote lading boeken waarin de Holocaust ontkend wordt. Zo, en nu weer terug naar mijn verzameling Donald Ducks.

Dit artikel verscheen eerder in Alert!.

Terug