Doorbraak 1, april 2009

Auteur: DoorbraakDoorbraak goes international

Op uitnodiging van de Parijse zelforganisatie Assemblee van burgers afkomstig uit Turkije (L‘ACORT) heeft Doorbraak onlangs deelgenomen aan een symposium over “Turken in Europa en Frankrijk. Verschillen en overeenkomsten in integratiestrategieën”.


Het symposium in de Franse hoofdstad werd door ruim 100 mensen bezocht. Zij kwamen overwegend uit kringen van migrantenorganisaties, vakbonden en de wetenschappelijke wereld. De vertegenwoordiger van Doorbraak hield een toespraak over het negatieve politieke klimaat in Nederland ten aanzien van migranten en “allochtonen”, de opkomst van populistisch rechts en het repressieve integratie- en migratiebeleid van de Nederlandse overheid. Zo deed het voorbeeld van de verplichte inburgering op straffe van boetes de toehoorders huiveren.

De spreker van Doorbraak twijfelde of men in Europa kan spreken van het bestaan van een “Europees-Turkse identiteit”, aangezien er niets zo moeilijk is als het definiëren of beschrijven van een “identiteit”. Bovendien zijn identiteiten niet statisch en voortdurend aan verandering onderhevig. Maar dat in Nederland, en ook in steeds meer andere Europese landen, de verscheidenheid en de vrijheid om één of meerdere eigen identiteiten te creëren en te omarmen onder grote druk staan door het nationalistische beleid van integratiedwang, dat stond voor de Doorbraak-vertegenwoordiger buiten kijf. De spreker van Doorbraak riep op tot een actieve strijd tegen het repressieve en nationalistische integratie- en migratiebeleid in Europa en benadrukte daarbij dat daarvoor nieuwe strategieën, bondgenootschappen en organisatievormen onontkoombaar zijn. De apathie van zelforganisaties ten tijde van de forse aanvallen van de Nederlandse overheid op de rechten en verworvenheden van migranten en “allochtonen” in de periode 2004-2007 toonde volgens de Doorbraak-spreker aan dat het klassieke recept van organisatie puur op basis van etnische herkomst niet meer voldoet.

Terug