De Peueraar

Colofon


De Peueraar (ISSN 1380-8745) is een onafhankelijk (radicaal-)links maandblad, dat een platform wil bieden voor discussies tussen de verschillende groepen en individuen die samen het (radicaal-) linkse spectrum vormen. Daarnaast beoogt De Peueraar informatie te verstrekken over actuele politieke ontwikkelingen in de Leidse regio.

Na de vele tongbreuken van mensen die zich enige moeite getroostten, en de vele verbasteringen zoals Peuteraar, Peruveer, Peurelaar en Peukeraar, welke de meer gemakzuchtigen te berde brachten, bleek ons de noodzaak onze naam wat meer te verklaren. Bij deze dus Peu-e-raar. Spreek uit: Peu (van peuter), e (zeg uh), raar (belangrijk om met een goede Leidse r uit te spreken). Historisch gezien is Peueraar een scheldwoord voor een arme Leidenaar die in tijden van crisis, zoals tijdens de ineenstorting van de Leidse lakenindustrie, genoodzaakt was voor zijn dagelijks maal te peuren. Peuren is een slimme manier om paling uit de gracht op je bord te krijgen (vegetariërs en veganisten peurden in die tijd naar wier en onderwaterknollen).

Gezien onze analyse dat zolang het kapitalisme bestaat de crisissen zullen komen en gaan, en dat deze afgewenteld zullen blijven op de armen, leek het ons zinnig dit scheldwoord tot geuzennaam te verheffen en als Peueraars de strijd tegen structurele misstanden aan te gaan.

Terug