Roep de Eerste Kamer op om wetsvoorstel af te wijzen dat politie extra “license to kill” geeft!

Gisteren in Rotterdam.

Deze week protesteren duizenden en duizenden mensen overal in het land tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Toch dreigt de Eerste Kamer op 9 juni een wetswijziging te gaan aannemen die verdachtmaking en vervolging van politieagenten na gewelddadig handelen nog een stuk moeilijker gaat maken. Volgens BIJ1 geeft het wetsvoorstel de politie een extra “license to kill”. De politieke partij roept daarom iedereen op om er bij Eerste Kamer-fracties op aan te dringen om niet met het voorstel in te stemmen.

Het wetsvoorstel is in 2016 ingediend door de voormalige VVD-minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur. In 2019 hebben alle partijen in de Tweede Kamer, behalve DENK, ingestemd met het voorstel. Als het ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan krijgen politieagenten een aparte status in de wet. Wanneer ze een strafbaar feit hebben gepleegd, dan worden ze niet als verdachte aangemerkt. Daarvoor moet dan eerst een uitgebreid onderzoek worden verricht. Maar de realiteit wijst uit dat agenten die buitensporig geweld hebben gebruikt, nu al zelden worden bestraft. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt, dan dreigt bestraffing van gewelddadige agenten zo goed als onmogelijk te worden.

Ook anderen dan BIJ1 zijn uiterst kritisch over het wetsvoorstel. Zo heeft Controle Alt Delete, die al jarenlang geweld en racistische profilering door de politie aanklaagt, een analyse gepubliceerd over de keuze van de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks om in te stemmen met het voorstel. De onderbouwing van het voorstel klopt niet, aldus Controle Alt Delete. De organisatie is geschrokken van de snelheid waarmee het voorstel door de parlementaire molen wordt gejaagd.

Geef gehoor aan de oproep van BIJ1 en stuur een mail naar Eerste Kamer-fracties. Je kunt daarbij gebruik maken van de onderstaande voorbeeldbrief van BIJ1. Of je kunt een eigen tekst verzinnen. Je kunt mailen naar:

groenlinks@eerstekamer.nl

d66@eerstekamer.nl

pvda@eerstekamer.nl

sp@eerstekamer.nl

christenunie@eerstekamer.nl

partijvoordedieren@eerstekamer.nl


Voorbeeldbrief

In oktober 2019 heeft uw partij in de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat er voor gaat zorgen dat opsporingsambtenaren, zoals de politie, extra bescherming zullen genieten rondom het inzetten van (dodelijk) geweld. Dit is een onbegrijpelijk en onacceptabel besluit. Zeker nu er overal in Nederland wordt geprotesteerd tegen racistisch politiegeweld.

– In 2012 werd de 17-jarige Rishi Chandrikasing door de politie doodgeschoten op station Den Haag Holland Spoor.

– In 2016 werd Mitchel Winters in het Beatrixpark in Schiedam doodgeschoten. Een lot dat ook zijn vader overkwam in 2010. De agent die Mitchel doodschoot, werd vervolgens vrijgesproken.

– In 2018 werd een Marokkaanse arrestant mishandeld met een wapenstok, waarna agenten filmpjes van de mank lopende arrestant deelden in een appgroep waarbij ze zichzelf “Marokkanenverdelgers” noemden.

– In april 2019 werd voor Raymon Gokoel een ambulance gebeld door een buurtbewoner. Hij overleed nadat de politie, die mee was gekomen, hem toetakelde en sporen van geweld achterliet op zijn hoofd, armen en benen.

– In september 2019 werd Salim Hadj Ali zonder zijn kleren en met niet-werkende lever, nieren en darmen naar het LUMC gebracht en overleed hij, nadat hij hardhandig was gearresteerd.

– In maart van dit jaar werd Tomy Holten in Zwolle hardhandig tegen de grond gedrukt door politie, waardoor hij niet meer kon ademhalen en op het politiekantoor is overleden.

Politiechef Fatima Aboulouafa trok aan de bel over racistische en gewelddadige misstanden binnen de politie, maar zij werd naar huis gestuurd en uiteindelijk ontslagen.

Ik verzoek jullie fractie dan ook dringend om niet met het wetsvoorstel in te stemmen en te kiezen voor de veiligheid van burgers, boven het verder beschermen van het geweldsmonopolie.

Tot zover de brief.

Harry Westerink