Sneaky deportatie naar Togo strandt in Parijs

De Dienst Terugkeer en Vertrek had een rotstreek uitgehaald. Terwijl er een asielaanvraag lopende is, had men toch besloten tot uitzetting over te gaan. Dat gebeurt wel vaker in vakantietijd. Zijn advocaat was voor een week met vakantie gegaan in de veronderstelling dat het goed zat en was nu onbereikbaar, iets wat hem zwaar aangerekend kan worden want hij had een vervanger dienen te regelen. Misschien was de DT&V hiervan wel op de hoogte. Maar er was meer aan de hand. De man heeft een vrouw en een baby van 25 weken in Nederland. Hiermee wenste de DT&V blijkbaar ook geen rekening te houden. Ze hebben zijn file onder een andere naam maar met dezelfde geboortedatum naar Togo gestuurd en de autoriteiten daar hadden op grond van dat dossier besloten dat hij terug mag komen. Deze gang van zaken is tegen de wet. De man heeft ook geen laissez passer gezien. In allerijl werden bekende contacten van Occupy geraadpleegd. Prime in Den Haag werd ingeschakeld en met de vrienden van de ondersteuningsgroep van Wij Zijn Hier werd de KLM bestookt met emails, telefoontjes en berichten op Facebook. Er was overleg met advocaten. Er werd actie gevoerd op social media en via emailverkeer en de telefoon richting KLM. Tot maandagmorgen aan toe. Het enige advies dat aan de man gegeven kon worden, was dat hij, indien mogelijk, zich in het vliegtuig kon verzetten door te roepen dat hij een lopende asielaanvraag heeft.

Gert-Jan van de Vaate in Sneaky deportatie naar Togo strandt in Parijs (OccupyRotterdam)