Woede en verbijstering tijdens Soedanese protestactie over dreigende intrekking van verblijfsvergunningen (beeldverslag)

Voorzitter van de Darfur Union.

Vanmiddag namen zo’n 100 mensen – voor het merendeel Soedanezen en ook nog een paar witten – deel aan een protestactie in Den Haag tegen de dreigende intrekking van verblijfsvergunningen van Soedanese vluchtelingen. De demonstratie had een strijdbaar en energiek karakter, met veel toespraken en leuzen in het Arabisch, Engels en Nederlands.

De afgelopen maanden hebben honderden Soedanese vluchtelingen een brief van de IND ontvangen met de boodschap dat hun verblijfsrecht zal worden ingetrokken, omdat Soedan inmiddels veilig genoeg zou zijn. De Soedanese gemeenschap is geschokt en woedend over deze smerige streek van de IND. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zou de situatie in de Soedanese oorlogsgebieden Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile sinds 2017 flink zijn verbeterd. Dat vormt voor de IND de smoes om mensen met een kwetsbare verblijfsvergunning voor bepaalde tijd te gaan “herbeoordelen”, met het doel om hen te deporteren naar Soedan. Zo dreigt hun toekomst in Nederland kapot te worden gemaakt en hun leven in gevaar te worden gebracht.

Uit de praatjes van veel Soedanezen, zoals van Khalid Jone van het vluchtelingencollectief Wij Zijn Hier, bleek overduidelijk hoe onveilig de situatie in Soedan nog steeds is. Ook de voorzitter van de Darfur Union hield daar een indrukwekkend verhaal over. Een Soedanese vluchteling uit Duitsland legde nog eens scherp uit wat er aan de hand is. Het moorden in de Darfur-regio is nooit gestopt, zei ze. De daders worden beschermd door het regime in de Soedanese hoofdstad Khartoum en krijgen steun van de machthebbers van de EU. In feite betalen de belastingbetalers in de EU mee aan het geweld en het andere onrecht dat in Soedan al jarenlang aan de gang is. Dat moet veranderen. En daarom mag de Nederlandse staat het verblijfsrecht van Soedanese vluchtelingen niet afpakken en mogen ze niet worden uitgezet naar Soedan.

Een andere vluchteling vertelde over de brief die hij van de IND had gekregen. Hij had zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd willen omzetten in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Toen hij zijn verblijfsvergunning wilde gaan verlengen, liet de IND hem weten dat men zijn zaak gaat “herbeoordelen”. Hij heeft nu zijn verblijfsrecht verloren en zijn leven is stilgevallen, zo liet hij weten. Hij kan niet meer werken en hij kan ook zijn opleiding niet meer afronden. De IND heeft een streep door zijn leven gezet. Hij is nu in gevaar, want hij wordt mogelijk gedeporteerd naar Soedan. Namens Doorbraak hielden Ibttesam Hasan Muhamad en Harry Westerink ook nog een kort praatje.

Khalid Jone aan het woord.

Tijdens het protest was er ook aandacht voor de situatie van de Soedanese vluchteling Ali al-Helou Tiyah, die al maandenlang zit opgesloten in het Rotterdamse detentiecentrum. Hoewel uitzetting naar Soedan al die tijd vanwege de coronacrisis niet mogelijk is geweest, blijft de Nederlandse staat hem toch gevangen houden. De coronacrisis heeft er zelfs toe geleid dat het regime van dat detentiecentrum nog slechter is geworden dan voorheen. Zo was het niet meer mogelijk om de gevangenen in het detentiecentrum te bezoeken en ook moesten ze vrijwel de hele dag op cel blijven. Sinds kort schijnt bezoek weer wel mogelijk te zijn. Daar komt nog eens bij dat Tiyah begin 2019 ook al opgesloten heeft gezeten in het Rotterdamse detentiecentrum. Na veel protest ging zijn deportatie toen niet door en werd hij weer vrijgelaten. Dat moet nu weer gebeuren, aldus de demonstranten van vanmiddag.

Harry Westerink

Spreker over de genocide in Darfur.
Strijdbare kameradinnen.
Close-up.
De spreker die vertelde dat zijn leven stilgevallen was na de IND-brief.
Spreekster uit Duitsland.