Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur:


Uitkeringen omlaag ?

Onlangs, oftewel een maand geleden, vernam ik van iemand dat er wat zou gaan veranderen met de uitkeringen. Eerst omhoog, dan omlaag of andersom, drasties omlaag zei weer een ander. Het geen allemaal zou gaan gebeuren per januari 91. Uitkeringsgerechtigden zullen minder 'krijgen' aangezien:

Onzekerheid c.q.onwetendheid dus. En wat doe je dan. Je stort je in de bureaucratische molen. Gebeld met de bijstandsconsulent, de gemeente en tot slot Sociale Zaken. Niemand wist iets en wat ze wisten hadden ze ook maar uit de krant. Kortom, alles gebeurt weer geheim/onder de tafel. Daarom in de volgende Nieuwsbrief weer een artikel over wat er gaat gebeuren.

Terug