Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur: Tups


Wat is fascisme?

Woensdag 26 sept had het HIFD een openbare vergadering in Den Haag. Ter sprake kwam daar onder andere het bericht dat Euro-fascisten naar Nederland zouden komen om Janmaat te steunen. Dit is echter zeker een publiciteitsstunt van ze. Uit de Euro-fascistische fractie van het Europees Parlement komen wel berichten dat enkele leiders in februari 1991 naar Den Haag komen voor een vergadering. We houden het tuig in de gaten.

In dit nummer een algemeen stuk over fascisme. Als je discriminatie en fascisme effectief wilt bestrijden zul je moeten weten wat het is, wat fascisten doen. Hopelijk wordt het dan ook duidelijk waarom we fascisten moeten bestrijden! De onvolledige, belangrijkste kenmerken:

Ongelijkwaardigheid. Het eigen (witte) "ras" is het beste. Andere groepen zoals zigeuners, joden en zwarte mensen zijn minderwaardig en kunnen dus uitgeroeid worden. Fascisme is moord. Ook anders voelenden als potten en flikkers worden als minder beschouwd. Het fascisme stoeit op racisme.

Zondebokken. Fascisten zijn bang voor alles wat anders is, bang om zichzelf te zijn. Gecombineerd met een grenzenloze machtshonger worden alle problemen op 1 (zogenaamd mindere) groep gegooid. Zij zijn de schuld van alles.

Nationalisme. Het eigen volk gaat voor alles, is het beste ooit. Er wonen immers de "beste" mensen. In het volk mogen dan ook geen tegenstellingen bestaan, er kunnen geen (klasse-) conflicten uitgevochten worden. Iedereen moet zijn plaats kennen. Minderheden en zogenaamde afwijkende groepen zijn rechteloos.

Leiders. Het fascisme is heel sterk hiërarchisch, er is 1 sterke leider (een man), wiens woord wet is. Onder hem het partijkader, de partijleden. De andere partijen zijn verboden, het volk gaat geknecht onder een totale controle.

Seksisme. Mannen zijn volgens fascisten het beste. Zij zijn sterk, gevoelloos en agressief. De vrouw dient "van nature" de man en het gezin. Zij is de huissloof, de stoeipoes en de geboorte machine. In tijden van een bedreigd "vaderland" moet de vrouw de man (die mag vechten aan het front) in de fabriek vervangen. De vrouw is dom en rechteloos.

Geweld. Het fascisme ziet vrede als een onnatuurlijke periode tussen 2 oorlogen in. Net zoals de witte, heteroseksuele man is ook oorlog hier de zogenaamde natuurlijke norm. Geweld is goed, en het recht van de sterkste zorgt voor Orde en Rust. Fascisten willen een groot sterk leger (voor buitenlandse controle) en een machtig smerisapparaat (voor binnenlandse repressie en controle). Deze twee lopen veelal door elkaar. Het fascisme is sterk militaristisch.

Symbolen. Samenhangend met dit militarisme is de voorliefde voor uiterlijk vertoon. Fascisten willen indruk maken met symbolen (denk aan het hakenkruis of het Keltisch kruis), uniformen, massa bijeenkomsten, marsen door de straten, veel geschreeuw en vlaggen. Botte discipline, het fascisme is kil en onmenselijk.

Gevoel. Volgens fascisten moet je niet al te zeer nadenken. Het gevoel moet overheersen. Het is irrationeel want: "Iedereen weet toch dat homo's aids hebben". Het fascisme grijpt heel veel terug naar vroeger. Oude mythen en volksgebruiken, daar kicken ze op. Hier komt ook de gedachte dat er een soort natuurlijke orde is. Met de vrouw onder de man, geen vreemde, enge mensen... Fascisme is dom.

Crisis. Fascisten spelen in op onzekere gevoelens hij mensen. Zij bieden een schijnoplossing. Stoken vooroordelen nog eens extra op, zaaien door straatterreur angst en de roep om een sterke man. Het fascisme is reactionair, het staat aan de kant van de huidige heersers, aan de kant van de staat. Fascisme is vaak de laatste 'oplossing' die het kapitalisme heeft om in het zadel te blijven, als de parlementaire "democratie" niet meer werkt. De rechten van minderheden, arbeiders en vakbonden worden afgeschaft, het leger en de smeris krijgen meer bevoegdheden. Zo kan onrust de kop in worden gedrukt, de winsten van de kapitalisten komen dan niet in gevaar. Het grootkapitaal (Shell, Philips,..) hebben fascisten altijd gesteund in Nazi-Duitsland. Maar ook later, bij militaire staatsgrepen bijvoorbeeld.

Tenslotte, roep niet te snel dat iemand een fascist is. Dan verliest het z'n waarschuwende kracht, fascist is geen scheldwoord, het is een bedreiging voor de vrijheid en de gelijkwaardigheid van iedereen. Bovengenoemde kenmerken kun je ook "los" tegenkomen in een systeem of in mensen. Zo iemand hoeft dan nog niet perse fascist te zijn. Een zo'n kenmerk kan natuurlijk wel reden genoeg zijn om ertegen in te gaan!

Wie meer wil weten, lezen, praten over wat fascisme is, en wat je er tegen kant doen, kom even langs in De Invalshoek. Daar is info en materiaal aanwezig. Dit was artikel 2 in deze serie over fascisme. In de komende nummers wil ik ingaan op achtereenvolgens de Republikaner (uit het verenigde Duitsland), het Front National (uit la France), het Vlaams Blok (uit België), het National Front (uit Engeland) en de CD/CP '86 (uit Nederland). Fascisme is moord!

Terug