Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


Netwerk Uitkeringsgerechtigden ook in Leiden?

Op zaterdag 17 november organiseerde politiek infocentrum De Invalshoek een thema-avond over uitkeringsstrijd, in samenwerking met de landelijke organisatie Netwerk Uitkeringsgerechtigden (NU). Het NU is een samenwerkingsverband van uitkeringsgerechtigden uit verschillende steden in Nederland. Wat wil het NU? Daarover zegt het Netwerk het volgende.

"Het systeem waarin we leven voldoet niet aan de basisbehoeften van de mens. Integendeel, de meeste mensen leven in geestelijke en/of fysieke armoede. Uitbuiting en individualisme overheersen ten koste van mens, dier en natuur. De maatschappelijke verhoudingen zijn daarom fundamenteel fout en moeten dan ook radicaal gewijzigd worden. Daar zijn een hoop mensen het over eens. Over de manier waarop dat moet gebeuren bestaan echter oneindig veel meningsverschillen. Veel politiek actieve mensen denken dat uitkeringsstrijd niets verandert aan de verhoudingen in de maatschappij. Ze zien het als een streven naar meer inkomen om meer te kunnen consumeren en mee te delen in de uitbuiting van mens, dier en natuur. Daar zijn wij het beslist niet mee eens. Overal ter wereld is uitbuiting gebaseerd op een structuur die uitgaat van ongelijke posities van mensen. Het feit dat de een veel heeft en de ander niets is een uitwerking hiervan. Zij die (bijna) niets hebben zijn gebonden aan allerlei verplichtingen. Daarnaast zijn zij gedwongen zich op vele manieren te laten controleren. Om een rechtvaardiger maatschappij te bereiken moet deze ongelijkheid opgeheven worden. Daarom hebben wij gekozen om actief te zijn in de uitkeringsstrijd. Wij kiezen voor dit terrein omdat het de strijd is voor de eerste levensbehoeften. Mensen met een laag inkomen denken dag in dag uit na over hoe ze in hun behoeften kunnen voorzien. Alleen in Nederland gaat het daarbij al om miljoenen: gepensioneerden, arbeidsongeschikten, baanlozen, studenten, en de onderbetaalden. De strijd voor de vrijheid en de mogelijkheid om zelf hun leven in te vullen staat vlakbij hun en ons bed." Tot zover het NU.

Op de avond van 17 november kwam de vraag aan de orde of er ook vanuit Leiden (en regio) uitkeringsgerechtigden mee zouden kunnen en willen doen met het NU. Momenteel gebeurt er in Leiden (voorzover wij weten) niets op het gebied van radicale uitkeringsstrijd. We schatten in dat er bij diverse mensen en groepen wel degelijk behoefte is om hiermee aan de slag te gaan. In een tijd dat de onderlaag van de Nederlandse samenleving steeds hardere klappen krijgt is het, lijkt ons, gewoon pure noodzaak om in verzet te komen en de krachten te bundelen, ook in de Leidse regio. Wie als uitkeringsgerechtigde zin, tijd en energie heeft om voor zijn/haar belangen op te komen, die kan contact opnemen met De Invalshoek. Kom eens langs voor een gesprek! Wie weet kunnen we samen verder met het opstarten van een werkgroep, of iets dergelijks. Organiseren of vermageren, dat is de keuze! "Dat je je moet verzetten, wil je niet ten onder gaan, dat zul je toch moeten beseffen." (spreuk uit de dertiger jaren!)

Terug