Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


0ok in Leiden protest tegen de Golfoorlog

In Nieuwsbrief 3 riepen we op om ook in Leiden aan de slag te gaan met protest tegen de (dreigende) Golfoorlog. Vanuit het landelijke Komitee Anti-Golfoorlog (KAGO) kwam de wens naar voren om in zoveel mogelijk steden plaatselijke platforms te gaan opstarten. Die zouden dan moeten gaan zorgen voor een bredere beweging. Aan deze oproep is ook in Leiden gehoor gegeven.

Op initiatief van afdelingen van de SP, GroenLinks, de SAP en het Leids Vredesplatform is een initiatiefgroep opgericht. Op korte termijn heeft deze groep zich ten doel gesteld om de aandacht te vestigen op de bijzonder ernstige oorlogssituatie in de Golf, en om naar buiten te treden door middel van informatie en mobilisatie.

Zaterdag 1 december is er een eerste activiteit gepland. Tussen 13.00 en 14.00 wordt er verzameld bij het Waaggebouw in Leiden (naast V&D). Het is dan de bedoeling om het massaal aanwezige publiek (Sinterklaas!) te wijzen op de grote gevaren van een oorlogssituatie in de Golf. Kom ook, en neem spandoeken en dergelijke mee!

Verder wordt er zaterdag en de komende tijd gemobiliseerd voor de grote landelijke demonstratie tegen de Golfoorlog, op 15 december in Amsterdam, organisatie: Komitee Anti-Golfoorlog. Op 8 december zal er actie gevoerd worden bij de vliegbasis Valkenburg tegen het gebruik van de basis als doorvoer van oorlogsmaterieel naar de Golf. Op 19 december wordt er door het Leids Vredesplatform een discussie-avond georganiseerd rond de vraag of oorlog iets oplost in de Golf. Meer informatie: Dirk-Jan Binnendijk.

Terug