Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur: Harry Schoch


(reactie)

Reactie op "Internationale solidariteit" en de filmrubriek

Ik vind het verslag van de forumdiscussie een goed artikel en het is ook goed leesbaar. Maar één ding moet mij van het hart: de constatering van Kees (Ultimatum) dat het mode-onderwerp milieu de (internationale) solidariteitsbeweging mede klein houdt.

Eerst moet maar eens goed helder worden gemaakt wat onder "internationale solidariteit" verstaan wordt. Valt het milieu daar soms buiten?

Racisme uit zich in talloze vormen omdat het in de westerse cultuur zit ingebakken. Ook in activiteiten op milieugebied. Denk aan die schandalige exporten naar bijvoorbeeld Afrika van gevaarlijke afvalstoffen. En afgekeurde medicijnen worden vaak in arme landen gedumpt!

Op zich is het helaas nog veel te vaak zo, dat milieu als mode-onderwerp wordt "gebruikt". Nog een reden om de samenhang milieu-solidariteit-racisme glashelder te krijgen!

Wat betreft het rubriekje films: ik heb de film "The unbearable lightness of being" helaas niet kunnen zien en kan die dus niet beoordelen. Maar ik heb wel het "bijbehorende" boek van Milan Kundera gelezen en krijg daar een totaal andere indruk dan "niet realistisch en emanciperend" en "seksueel geweld rechtvaardigend". In het boek legt Kundera allerlei "psychologische (dwang)patronen" bloot en ook man-vrouw-rolverdelingen, juist om die aan te vechten. Voor mij persoonlijk zijn boeken van deze Milan Kundera een bijdrage geweest aan oplossing van psychische problemen van het verleden. Ik vraag me nu af, of boek en film zo verschillen, of dat de film net andere ogen bekeken moet worden. In ieder geval kan ik Milan Kundera als schrijver van "psychologische romans" aanbevelen.

Terug