Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur: Eric Krebbers


(boekrecensie)

Stenen voor brood

"Dit boek bevat de resultaten van een onderzoek dat de werkgroep "Isoleer" van de Cliëntenbond in 1980 heeft gehouden naar het gebruik van isoleercellen in de psychiatrische inrichtingen in Noord-Holland." In 1989 is het flink herschreven. Hoewel er een onderzoek in beschreven wordt en het boek inderdaad heel wat getallen bevat is het toch een zeer emotioneel en beklemmend boek geworden, mede door de vele persoonlijke verhalen van mensen die opgesloten hebben gezeten in een isoleercel.

Onder het mom van hulpverlening worden cliënten soms dagen achtereen opgesloten, gemiddeld 172 uur per cliënt per jaar. In feite zou ik gevangene moeten schrijven in plaats van cliënt. Want als het boek iets duidelijk maakt is het dat een psychiatrie met isoleercellen (net als de gevangenis) noodzakelijk is om een met macht doordrenkte maatschappij in stand te houden. Mensen die zich niet kunnen of willen aanpassen aan die maatschappij worden opgeborgen. De psychiatrie kan niet zonder isoleercellen omdat het net als de gevangenis het laatste machtsmiddel is van de heersende klassen. Het boek behandelt dan ook het rechtssysteem, de inspectie van en de controle op het gebruik van isoleercellen, en andere machtsmiddelen die er in de psychiatrie gebruikt worden zoals dwangmedicatie. Ik zou mensen die zich bezig houden met politiek en onderdrukking aan willen raden dit boek eens te lezen. Hulpverleners blijken namelijk achter hun quasi-wetenschappelijke en humanitaire masker de misschien wel meest efficiënte dienaren van diegenen die de macht hebben.

Stenen voor brood, Joop Dekker en anderen. Uitgeverij: Cliëntenbond, 17,50.


Een reactie op dit artikel door Petra

Terug