De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Richard


Reactie op Rianne van Schreven

In Nieuwsbrief 4 reageert Rianne van Schreven (GroenLinks) op het verslag van de anti-McDonald's maand. Hier een reactie van de schrijver van dat stuk, tevens actievoerder en getuige van het door de politie gepleegde openlijke geweld.

In haar reactie op het verslag, stelt Rianne van Schreven dat het openbare debat in de aba-commissievergadering wel belangrijk was. Nu komt misschien uit mijn stuk naar voren dat ik hetgeen gebeurde allemaal van geen waarde vond. Dit is ook wel te begrijpen, met name omdat één van de laatste zinnen van het stuk: "Al met al een bloody boring avondje met vervelend geouwehoer en weinig resultaat" ,tamelijk ongenuanceerd is. Deze zin geeft echter wel duidelijk de kater aan die de aanwezige actievoerders aan deze avond overhielden. Het feit dat er voor onze buitenparlementaire (is dit relevant?) actie een platform is gecreëerd waar onze actiedoelen nog eens uitgelegd werden en publiciteit kregen is leuk. En het is ook positief voor ons.

Maar die avond was dit niet onze eerste prioriteit. Dan hadden we bij wijze van spreken wel iets ludieks kunnen doen in dat zaaltje met al die pers erbij. Waar het om ging die avond was dat de arm der wet zich moest verantwoorden aan de politiek. Wel, kennelijk had politiecommissaris Mostert al ervaring met het verantwoording afleggen aan de politiek, want hij kwam niet eens met goede redenen voor het fanatieke politie-optreden. Hij was kennelijk ook goed op de hoogte hoe hij mensen kon afschepen met dingen als: "... bepaalde dingen lopen nu eenmaal zo...".

Dit geldt natuurlijk voor iedereen en dit is geen geldig excuus voor een flinke kloppartij van de politie. Tot mijn grote verbazing echter (of eigenlijk niet?) was het probleem hiermee voor hem eigenlijk opgelost.

Ik vind dan ook niet dat het politie-optreden tegen ons aan de kaak is gesteld. Het kwam op mij allemaal meer over als een verplicht rollenspel waarbij de actievoerders een beetje fout (blokkades zijn verboden) en, een beetje goed (ze zijn voor een beter milieu..) waren evenals de politie. Die waren een beetje fout (het met rust laten van omstanders, het afzetten van actievoerders op station de Vink) maar "het was allemaal erg begrijpelijk" wat er gebeurd was met betrekking tot het geweld.

Ook het feit dat de commissaris impliciet toegaf dat de coördinatie een zooitje was zegt mij weinig. Ook al wordt hij hier in de toekomst (bij eventuele nieuwe McDonald's-blokkades) ooit nog aan herinnerd, dan kan hij dit volgens mij alleen maar gebruiken door nog harder op te treden. Verder is Mostert natuurlijk wel zo gewiekst dat hij weet hoe ver hij kan gaan.

Dat er met dit debat nog eens getoond is dat het politie-optreden niet eigenmachtig kan zijn maar uiteindelijk door de politiek beoordeeld wordt stemt mij alleen maar treurig. Dat daar een debat voor nodig is, bedoel ik.

Het laatst punt van de reactie van Van Schreven begrijp ik niet zo. Ik citeer: "Je kunt de politieke partijen niet op een hoop gooien.." Wel, ik heb mijn stuk nog eens nagelezen en ik kan nergens iets vinden over politieke partijen. Laat staan dat ik ze op een hoop gooi. Ik weet dus niet hoe ze dit kan zeggen als reactie op mijn stuk. Buitenparlementair is voor mij niet per definitie gelijk aan nihilistisch... Maar in ieder geval tot wederhoren.

Terug