Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur: Rianne van Schreven


(reactie)

Naar aanleiding van het verslag Anti-McDonald's maand een korte reactie. "Iemand van GroenLinks" dat ben ik - Rianne van Schreven. Hoe je er ook over denkt, het openbare debat in de aba-commissievergadering van 29 oktober was wel belangrijk, omdat

We zullen elkaar nog zeker tegenkomen en samen werken.


Een reactie van Richard op dit stuk

Terug