De Peueraar 5, januari 1991

Auteur:


Tunnelnieuws

In Nieuwsbrief 4 beschreven we de gang van zaken rond de omstreden aanleg van de zogenaamde stationstunnel. De bewoners van de Maredijkbuurt (waar de inrit doorheen gaat) zijn niet de enigen die zich er tegen verzetten. Een kort vervolg op ons vorige artikel.

Wethouder H. de la Mar liet de bewoners van de Marislaan, waar de inrit zal komen, schriftelijk weten zich te verzetten tegen de aanleg van een lange tunnel en te pleiten voor een korte versie die niet ten koste van de Maredijkbuurt zal worden aangelegd. "Ook na de verkiezingen kunt u ons aan deze belofte houden", schreef hij namens zijn fractie (een gunst blijkbaar in een democratie). "Op de ene plek voor het station de verkeerssituatie veiliger maken door op een andere plek in de Marislaan een gevaarlijke situatie te scheppen". (Uit: Leidsch Dagblad, 17 december 1990)

Ook de kerngroep Milieudefensie Leiden verzet zich tegen de tunnel, maar dan op verdergaande gronden dan GroenLinks. Zowel een lange als een korte tunnel vergemakkelijkt het autoverkeer, stellen zij in een brief aan het college van B&W. En meer autoverkeer betekent natuurlijk meer vervuiling!

In de brief schrijft de Kerngroep bovendien over de vertegenwoordiger van de Directie Milieu van de gemeente dat hij op de informatie-avond van 14 november "meteen al begon met te zeggen dat een aanvraag was ingediend voor verhoging van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van de voorgevels aan de Marislaan." De gemeente walst over de Marislaan heen, dat schreven we al in de vorige nieuwsbrief. Nu blijkt de gemeente zelfs bereid wettelijke normen te overschrijden. Normen die ingesteld zijn om mensen te beschermen!

In een latere brief trekt Milieudefensie deze persoonlijke kritiek op de vertegenwoordiger van de Directie Milieu in, alsof je, als je voor de gemeente werkt, niet meer persoonlijk op je gedrag mag worden aangesproken. Gelukkig blijft Milieudefensie verder geheel achter haar kritiek staan.

Om het gebeuren rond de stationstunnel en de Marislaan niet als een incident te laten voorbij gaan stelt Harry Schoch van Milieudefensie voor een soort "verkeersplatform" op te richten. Dit om ook te voorkomen dat bijvoorbeeld bepaalde buurten tegen elkaar uitgespeeld worden. Zo pleiten de bewoners van de Marislaan voor een verkeersafwikkeling naar elders. Hetgeen betekent dat een andere buurt met de troep opgezadeld wordt.

"Grootschalige plannenmakers" schrijft Schoch "veranderden van tactiek: steeds neer worden grote, samenhangende problemen in stukjes geknipt. Bij elk stukje een inspraakprocedure voor daarbij betrokken groepen. Op het eerste gezicht correct, maar wat toont de praktijk? Groepen worden bewust of onbewust tegen elkaar uitgespeeld!"

Hij nodigt diverse groepen uit om samen iets te doen aan "stationspleinen, doortrekking Plesmanlaan naar Katwijk, Rijksweg 11-West, verbreding A4", en andere "uitwassen van deze zieke maatschappij als anonieme kantoorkolossen en grote parkeergarages (ook transferia)".

Terug