De Peueraar 11/12, juli/augustus 1991

Auteur: Eric Krebbers en Ellen de Waard


In de boekrecensie van Macho sloeries staan een aantal punten waar wij op in willen gaan.

Het allereerste wat in ons opkomt bij sado-masochisme is dat we er moeite mee hebben dat pijn met genot geassocieerd wordt. Pijn is in eerste instantie toch een signaal dat er iets mis is? Pijn is een gevoel dat aangeeft dat er met het lichaam of de geest iets gebeurt dat gestopt moet worden. Je zou het zelfs een overlevingsmechanisme kunnen noemen. We geloven daarmee dat pijn een objectieve maatstaf is voor het ervaren van iets dat slecht is voor de mens. Het lijkt ons dan ook vreemd dat zo'n belangrijk signaal bij seks genegeerd, dan wel als plezierig geïnterpreteerd wordt.

Er zijn in onze maatschappij wel meer dingen gaande waarbij gezegd wordt dat het goed, plezierig, het beste voor de mens is, terwijl iedereen na kan gaan dat het in wezen slecht is voor de mens. Een simpel voorbeeld hiervan is dat de neutronenbom goed, voor vrede en veiligheid van de mens zou zijn. Veel mensen geloofden (en geloven) dat echt! Maar we zouden toch beter moeten weten. Ook krijgen wij toch wel nare associaties bij de wat grovere SM-martelpraktijken, die in Midden- en Latijns-Amerika niet zouden misstaan. Hoe kan het dat we martelpraktijken verafschuwen, terwijl het in een seksspel doodleuk nagespeeld wordt?

Hiermee zijn we op ons tweede punt beland. Een veel voorkomend argument voor SM is dat het hier gaat om een machtsspel, waarbij iedere medespeler de mogelijkheid (macht!) heeft het spel te sturen of te stoppen wanneer hij dat wil. Wetende dat onze maatschappij doordrenkt is van machtsrelaties, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat partners in een SM-relatie opeens gelijkwaardig zijn en evenveel macht hebben om het spel te spelen of te stoppen. Als we terug kijken naar de zestiger jaren blijkt dat veel vrouwen de seksuele revolutie helemaal niet als bevrijdend hebben ervaren. De zogenaamde keuzevrijheid die ze zouden hebben bleek een mooi ideologisch praatje. Overal in de maatschappij werd voorgespiegeld dat je een ouderwetse trut was als je niet mee deed. In hoeverre kan er gezegd worden dat SM-seks ook zo positief ervaren wordt. Dit onder het mom van keuzevrijheid in je seksuele beleving.

In de recensie wordt de vraag opgeworpen of het niet lekker is om je eens volledig aan iemand te onderwerpen of juist eens de baas te spelen? Nou nee, dat vinden wij niet lekker (voelen)! Het voelt niet goed en bovendien strookt het niet met onze opvattingen. Machtsrelaties impliceren immers dat een persoon of groep de mogelijkheden heeft (bijvoorbeeld door middel van straffen of sancties) een ander of groep naar believen iets op te leggen. Wij wijzen deze vorm van macht af, want het impliceert machtsmisbruik. En waarom zou je iets naspelen wat je in werkelijkheid nooit zou willen? Uit eigen ervaring kunnen we vertellen dat een leuk spel, wel eens kan uitlopen op een heel eng spelletje: je gaat ongemerkt een grens over en weet niet meer wat echt is en wat gespeeld. Zo zien we dan ook een gevaar in SM-seks waar misschien helemaal niet zo duidelijk is wat nog wel en wat niet neer leuk is, en wanneer je iets doet omdat je het lekker vindt en wanneer je iets doet omdat het nou eenmaal bij het spel hoort. We denken hierbij ook aan het volgende voorbeeld.

De meeste linkse en progressieve mensen hebben een afschuw van de ontgroeningspraktijken van Minerva. Bij deze ontgroening wordt er ook een machtsspel gespeeld: de oudere jaars student vernedert de eerste jaars student. De eerste jaars vindt dit best: het hoort bij het spel! Over Minerva wordt er vanuit links/progressieve hoek van alles (negatief!) gezegd, maar als er vraagtekens bij SM-seks gesteld worden, zijn we opeens fatsoensrakkers (zie de recensie). Onze moraal van het verhaal: macht is geen spelletje! Macht is een manier van denken en wij kunnen daar niet achter staan.

Hiermee komen we op het laatste punt. Wat dan te doen met SM-seks? We zullen nooit zeggen dat SM-seks verboden zou moeten worden of dat het ziek is. Maar onze manier is het niet, zowel dus vanwege het feit dat het niet lekker voelt, als vanwege een politieke keuze waarbij we machtsrelaties afwijzen.

Dit betekent voor ons niet dat er geen plezier aan seks beleefd kan worden op allerlei originele manieren. De beleving van mensen, daarbij is heel verschillend: de een vindt seks een doodernstige zaak, de ander superromantisch, een derde ziet het als sportbeoefening en een volgende lacht heel wat af in bed. Maar SM-seks past niet in ons rijtje. Sla ons maar over!


Een reactie op dit stuk.

Terug