De Peueraar 15, november 1991

Auteur: Fenna Vergeer-Mudde


Reactie op TGV-artikel

Een reactie op het artikel over de TGV in Peueraar nr. 14, door Fenna Vergeer-Mudde, voorzitster van het SP-forum "TGV: spoorzoeken".

De in de HSL-nota (HSL = Hoge Snelheids Lijn) voorgestelde aanleg van een speciaal tracé voor de TGV en de daarmee gepaard gaande kosten zijn volgens ons onverantwoord. Met een andere inzet van dezelfde middelen in het openbaar vervoer kan een 10 maal zo hoog rendement bereikt worden. Bovendien zijn de gevolgen voor het milieu (natuur en woonomgeving) desastreus. Vooral zakenlui zullen gebruik maken van de snelle trein. De bevolking betaalt de rekening. Het rendement van een HSL is zo laag, dat het bedrijfsleven, dat er wel van gaat profiteren, er niet eens geld in wil steken. Het maximaal 3 kwartier eerder brengen van 1180 reizigers per dag (zie SP-rapport "TGV op verkeerd spoor") rechtvaardigt op geen enkele manier een investering van 3,3 miljard gulden. Veel beter zouden bijvoorbeeld de plannen voor een Randstadtrein uitgevoerd kunnen worden. Deze trein zou op korte afstanden 4 tot 8 maal per uur gaan rijden en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de vervoersknelpunten in de Randstad.

De SP is er dan ook fel op tegen, dat de gemeente Leiden, zoals wethouder Walenkamp op het TGV-forum zei, toch de optie van een tracé door Leiderdorp wil openhouden. Voor ons mag de TGV over bestaand spoor, mits hij zich gedraagt als een "normale" sneltrein, of als de EC/IC treinen (intercity's) die in Rail 21 voorzien zijn. Ook een intensivering van het reeds bestaande spoorwegennet zal overlast voor de bevolking met zich mee brengen, maar is veel beter te accepteren, als hiermee het auto-verkeer drastisch kan worden terug gedrongen. Het is duidelijk dat de plannen van May (May Wegge, minister Verkeer en Waterstaat) worden toegejuicht door het bedrijfsleven, met name door Schiphol. De SP is van mening dat de belangen van de bevolking er niet mee gediend zijn. In Den Haag willen ze dat liever verdoezelen. Er zal dus nog heel wat actie volgen, wat ons betreft.

Overigens verwisselt De Peueraar een forum met een demonstratie, als hij het SP-forumlid W. Senden, een socialist tussen aanhalingstekens noemt, omdat hij met cijfers en argumenten komt. Als dat je mening is, Peueraar, gaat je eigen artikel, waarin aardig wat argumenten en cijfers van voor- en tegenstanders worden genoemd en zelfs een keurige bronvermelding niet ontbreekt, niet wat erg serieus op de zaak in?

Jullie veel succes met de actie tegen TGV wensend, met vriendelijke groeten, Fenna Vergeer-Mudde

Terug