De Peueraar 17, januari 1992

Auteur:


Schoonmakers AZL alsnog ontslagen

In Peueraar nummer 1 (toen nog Nieuwsbrief) schreven we al over de strijd van de schoonmakers die werkzaam zijn bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Dat was in september 1990, en de schoonmakers hadden, in samenwerking met een steuncomité, bereikt dat ze niet ontslagen zouden worden. Ontslagen om vervolgens voor de helft van het aantal uren weer te worden aangenomen waarin ze wel dezelfde hoeveelheid werk zouden moeten verrichten.

Anderhalf jaar later gebeurt er alsnog wat eerst was tegengehouden, de werkzaamheden bij het AZL worden overnomen door een ander schoonmaakbedrijf. Slechts de helft van de schoonmakers worden door dit bedrijf overgenomen, en at in overwegend deeltijdbanen.

De oorzaak van deze ontslagen ligt in de bezuinigingen op de gezondheidszorg. Het Academisch Ziekenhuis (AZL) wil bezuinigen op het schoonmaken en gaat op zoek naar goedkopere mogelijkheden. Het bedrijf dat toentertijd het schoonmaken verzorgde wil zelf goedkoper gaan schoonmaken, en probeert dit te doen door intern te 'reorganiseren': "Vanaf eind 88 heeft ZDG geprobeerd om mensen door middel van allerlei pesterijen weg te krijgen; vernederende, vaak racistische (de schoonmakers zijn voornamelijk Turkse en Marokkaanse migranten) opmerkingen, verhoging van de werkdruk, het weigeren van snipperdagen en atv-uren, enzovoorts" (ZDG is het schoonmaakbedrijf). Een duidelijk voorbeeld van hoe bezuinigingen afgewenteld worden op de onderste lagen van de bevolking.

Anderhalf jaar geleden lukte het door gezamenlijke strijd van de schoonmakers en het steuncomité de maatregelen terug te draaien. Nu is de realiteit een feit.

Terug