De Peueraar 29, januari 1993

Auteur:


Verzet tegen extreem-rechts, een dicussiemiddag

De laatste tijd gebeurt er veel rond de positie van allochtonen in Nederland. Politici doen de vreselijkste uitspraken. En extreem-rechts geeft op straat uiting aan dezelfde denkbeelden. Op verschillende manieren proberen mensen hier tegenwicht aan te bieden, zoals je ook elders in De Peueraar kan lezen. Een activiteit die je ook in dit kader kunt plaatsen is een middag die De Invalshoek en de HTIB samen organiseren. Het thema van deze middag is de opkomst van extreem-rechts, als sprekers zijn uitgenodigd Jos Vander Velpen en wethouder Sociale Zaken en Milieu Hans de la Mar. Dit stuk gaat over het hoe en waarom van deze middag.

De HTIB

Politiek informatiecentrum De Invalshoek zullen de lezers van De Peueraar waarschijnlijk wel kennen. De HTIB misschien nog niet. Daarom eerst een stukje over wat de HTIB zoal doet. HTIB betekent Turkse arbeidersvereniging in Nederland. Het is zowel de naam voor plaatselijke Turkse arbeidersverenigingen als voor de overkoepelende landelijke organisatie. Sinds 1979 is er een HTIB in Leiden. Deze Leidse groep is erg actief. Ze organiseren thema-middagen over bijvoorbeeld "Discriminatie en integratie in het onderwijs" en "Waar kunnen oudere allochtonen hulp krijgen in Nederland". Voor de jongere generatie organiseert de HTIB af en toe feesten. Iedereen, niet alleen Turkse mensen, kan voor vragen, of hulp bij problemen op school of werk terecht op de HTIB. Voor de eerste generatie Turken in Nederland is de HTIB ook een hulp bij het vertalen van allerlei dingen. Als de HTIB zelf niet kan helpen weten ze wel naar wie ze kunnen doorverwijzen. De HTIB is ook een informatiebron voor zijn bezoekers. Bijvoorbeeld over de veranderingen voor allochtonen in 1993. Maar de HTIB informeert niet alleen. Over hun bezwaren tegen het Leidse ei heeft de HTIB een brief geschreven naar de gemeenteraad. Het belangrijkste bezwaar tegen het Leidse ei vindt de HTIB dat het slecht is voor de integratie van allochtone jongeren. Ook is de HTIB van plan om een brief te gaan schrijven naar het Leidsch Dagblad. Deze krant heeft namelijk een interview geplaatst met een CP-stemmer. Een van de opmerkingen van de CP-stemmer was dat wat in Duitsland gebeurt hier binnenkort ook zal gebeuren. De HTIB vraagt zich af wat de bedoeling van dit artikel was. Migranten bang maken?

Gebeurt dat in Leiden?

In Leiden gebeurt veel wat ik als witte Nederlandse niet merk. Alleen in contact met migranten, en organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van hun positie, merk ik wat er allemaal gebeurt:

De bovenstaande lijst is uiteraard onvolledig. Aangezien niet al het geweld gemeld wordt bij Meldpunt Discriminatie. Dit geweld, en de waarschijnlijkheid van nog meer problemen, is voor De Invalshoek en de HTIB reden genoeg om samen een middag te organiseren over de opkomst van extreem-rechts. Zoals in de inleiding al staat zijn Jos Vander Velpen en Hans de la Mar uitgenodigd als sprekers. Jos Vander Velpen is een advocaat uit Antwerpen en schnjver van het boek "Daar komen ze aangemarcheerd". Jos Vander Velpen en wethouder van Sociale Zaken en Milieu Hans de la Mar zullen ingaan op de volgende vragen:

Nadat de sprekers op deze punten zijn ingegaan kan de zaal over deze punten discussiëren. De bedoeling is dan om vooral in te gaan op de vraag wat we in Leiden tegen de opkomst van extreem-rechts kunnen doen. Gezien de noodzaak van deze discussie hopen we op een grote opkomst. Het is dus zondag 24 januari 1993 om 14.00 in de HTIB, Cathrijnestraat 9 (ingang Korevaarstraat).

Terug