De Peueraar 42, februari 1994

Auteur: Petra Schultz


Demonstratie tegen racisme

Mensen van De Invalshoek, GroenLinks, Rebel, Jongerendiaconaat en Jeugdpastoraat organiseren samen op 26 februari een demonstratie en manifestatie. Deze opvallende combinatie van groepen komt voort uit het platform "Leiden voor iedereen". Over dit platform kun je meer lezen in het interview met Jamal Tchiche in deze Peueraar. Meldpunt Discriminatie, kerken, politieke partijen, stichting Sociaal Cultureel Werk in Leiden, een aantal politieke partijen, Rebel en De Invalshoek nemen deel aan dit platform. Het doel van "Leiden voor iedereen" is de opkomst van extreem-rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart tegen te houden. Dit platform is verdeeld in een aantal werkgroepen, waarvan de groep die de demonstratie organiseert er een is. De anderen maken een poster met de leus: "Leiden voor iedereen, geef haat geen kans". Deze poster wordt ruim verspreid in Leiden, en zal ook pagina-groot in de gemeentelijke stadskrant komen. Ook probeert het platform anderen te stimuleren activiteiten te ondernemen tegen de opkomst van extreem-rechts.

De demonstratie richt zich tegen de opkomst van extreem-rechts. Maar je neemt mensen niet serieus als je alleen tegen hen zegt "jullie mogen geen CD/CP'86 stemmen". Er zijn veel problemen rond huisvesting, inkomen en inspraak. Mensen stemmen vaak uit protest tegen het huidige regeringsbeleid op CD en CP'86. De groepen die de demonstratie organiseren willen die problemen wel serieus nemen. In de doelstelling van de demonstratie-groep staat dan ook dat kritiek op de gevestigde partijen in relatie met die problemen niet na zal worden gelaten. Mensen die actief zijn in hun buurt worden gevraagd op de manifestatie te spreken. Zo hebben zij alle ruimte hun hart te luchten. Verder spreekt Karel ten Haaf, schrijver van het boek over het Actiefront Nationaal Socialisten (ANS): "...en morgen de hele wereld?" Hij zal vertellen over de CD en CP'86. Ook spreekt Naci Demirbas. Naci is al jaren actief binnen de Turkse zelforganisatie HTIB. Hij zal vertellen over de positie van migranten in Leiden, maar ook landelijk.

De demonstratie begint om 15:00 bij het Stadhuisplein. Van daar zullen we lopen naar het Kooipark in Leiden Noord. Waar de manifestatie wordt gehouden, als het slechte weer ons niet het buurthuis Mirt/Honken in drijft. We hopen op een strijdbare dag!

Terug