De Fabel van de illegaal 35, juli/augustus 1999

Auteur: de redactie


Redactioneel

Beste lezer,

Anti-militaristen waren tegen de oorlog in Kosovo. Nieuw-rechts ook. Anarchisten riepen op om de verkiezingen voor het Europarlement te boycotten. Nieuw-rechts ook. Noord-Zuidorganisaties verklaren zich solidair met inheemse volken. Nieuw-rechts ook. Overal ter wereld verzetten mensen zich tegen het internationale kapitaal. Nieuw-rechts ook. In dit nummer blijkt dat nieuw-rechts politiek actief is op strijdterreinen die leken voorbehouden aan links, zoals campagnes tegen vrijhandel, tegen de Europese eenwording en voor het milieu. Het gevaar ligt voortdurend op de loer dat linkse bewegingen worden beïnvloed door of zelfs ingelijfd bij nieuw-rechts.

De strategie van de nieuw-rechtse beweging in Europa is erop gericht om de verschillen tussen links en rechts zoveel mogelijk te verdoezelen. Daarom is het van groot belang om het verzet tegen racistische en patriarchale opvattingen en verhoudingen tot de kern van elke linkse maatschappij-analyse en actiepraktijk te maken. Want dat verzet zal nieuw-rechts nooit willen opbouwen, maar juist altijd te vuur en te zwaard bestrijden.

Terug