De Fabel van de illegaal 35, juli/augustus 1999

Auteur: Gerrit de Wit


Studenten in actie voor "Europa der volkeren"

Vooraf aan de Europese verkiezingen van 10 juni plakten leden van de extreem-rechtse Nederlandse Studentenvereniging (NLSV) posters tegen de Europese Unie. Ze hanteerden de naam Louche, in een parodie op de bekende Loesje-posters. Ook openden de studenten een website waarop geadviseerd werd om niet of blanco te stemmen. Opvallend was dat de nationalisten ook linkse actievoerders opriepen om aan hun actie mee te doen.

De Louche-posters "Stem niet voor Eurodictatuur" werden gezien in onder meer Leiden en Wageningen. Linkse anti-EU actievoerders in Leiden vonden de posters op het eerste gezicht vaak wel "ludiek" en plakten de hunne er daarom naast. Hadden ze in de gaten gehad dat Louche extreem-rechts is, dan hadden ze de posters zeker over geplakt. In een treiterig e-mailtje bedankte Louche de Leidse organisatie Eurodusnie voor het ongemoeid laten van hun posters. "Ze steken nu leuk af tegen julie geel/blauwe". Met die posters kondigde Eurodusnie de anti-EU demonstatie van 10 juni aan. Louche zei "undercover" naar de demonstratie te zullen komen.

Super-Europa

Op verkiezingsdag maakte de NLSV via de extreem-rechtse Onafhankelijke Nationale Persdienst bekend dat zij achter Louche zit. Naar eigen zeggen werd hun actie "warm ontvangen in linkse kringen", die de inzet van Louche "tegen het euro-Europa verwelkomden". Louche schreef verder juichend dat "waar links bang voor is, ook gebeurde: het verschil tussen links en (nieuw) rechts verdween".

De radicaal-linkse en extreem-rechtse analyses staan echter diametraal tegenover elkaar. Links bekritiseert het kapitalistische Fort Europa, met zijn uitbuiting en uitsluiting van migranten en vluchtelingen. Louche schrijft op de website: "Super-Europa is zonder enige vorm van democratisch overleg met de bevolking van de betreffende staten tot stand gekomen. Super-Europa is een kapitalistisch hersenspinsel, slechts in het leven geroepen vanwege economische motieven. De kleine volkeren in de Verenigde Staten van Europa worden vermorzeld door de grote 5. Om over regionale groepen nog maar te zwijgen. Hoelang nog voor er alleen nog maar (Amerikaans) Engels wordt gesproken?"

Vleugellam

Nieuw-rechts is op zich niet tegen de Europese eenwording, maar pleit voor een "Europa der volkeren". In de woorden van nieuw-rechts voorman Marcel Rüter: "Europa en de Europese cultuur was en is het vruchtbare veelvoud van verscheidene nationale culturen, regio's en verscheidene volkeren. Een volk wordt gekenmerkt door een eigen culturele achtergrond en een geheel van gevoelens, een levensstijl, een waardesysteem, die het zijn persoonlijkheid geven zodat het met geen enkel ander volk verward kan worden. Het bestaan van verschillende etnische groepen, volkeren en dus ook van specifieke culturen en gemeenschappen erkennen en in stand willen houden, is de verscheidenheid van de wereld aanvaarden, begroeten en beschermen."

In Rüters Europa zou geen plaats zijn voor migranten. "Het experiment van de multiculturele samenleving heeft nog nergens gefunctioneerd. Immense sociale problemen, gettovorming, hoge criminaliteitscijfers en sociale onrust zijn het gevolg. De immigrantengemeenschap is een ellebogengemeenschap, kil en zonder solidariteit, waar discriminatie en sociaal onrecht hoogtij vieren." Volgens hem "maakt de ongebreidelde toestroom van vreemdelingen Europa vleugellam".

Terug