De Fabel van de illegaal 35, juli/augustus 1999

Auteur: Harry Westerink


Propagandaslag rond Europese eenwording

Een van de belangrijkste pijlers van de Europese eenwording is de opbouw van het Fort Europa met zijn steeds hogere muren om migranten en vluchtelingen buiten te houden. Dat staat het streven naar een anti-racistische samenleving flink in de weg. Toch maken sommige multiculturele organisaties reclame voor de Europese eenwording. Wie zich radicaal tegen Fort Europa verzet, mag rekenen op staatsrepressie.

"Euroforie of eurofobie", kopte het weekblad Contrast op 20 mei. Contrast wordt uitgegeven door FORUM, het "Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling". De redactie schreef: "Europa is begonnen als een idealistisch project. Een project om de oude Europese natiestaten aan elkaar te verbinden. Een intelligente reactie op twee verwoestende oorlogen. Maar ondanks de euro is Europa na tientallen jaren nog steeds een project. Geen vanzelfsprekendheid, zoals de Verenigde Staten. Bij gebrek aan enthousiaste projectleiders, door bijziendheid van landelijke politici en door onbegrip bij de bevolking dreigt het project zelfs op de klippen te lopen. Het is niet extreem-rechts dat Europa bedreigt, maar het traditionalisme van vrijwel het gehele politieke spectrum." Je zou denken dat Contrast een propagandablad is van het voorlichtingsbureau van de Europese Unie (EU).

"Dat de discussie over asielzoekers de xenofobie voedt en de verhoudingen op scherp zet, wordt niet beleefd als een mogelijke bedreiging van de eenwording", aldus het klagerige redactioneel. Contrast weigert te erkennen dat het de Europese eenwording zelf is die een bedreiging vormt voor migranten en vluchtelingen. Door de politiek van buitensluiten, opsluiten en uitzetten vermoordde Fort Europa in 1998 voorzover bekend tenminste 313 vluchtelingen. In heel Europa zijn vormen van apartheid ontstaan, houdt de politie razzia's tegen illegalen, en werken migranten zich kapot voor een hongerloontje.

Kleur bekennen

De EU-propaganda is ook doorgedrongen tot "Kleur", de tweemaandelijkse uitgave van de anti-racistische organisatie Nederland Bekent Kleur (NBK), die deelneemt aan het landelijk comité "Geen mens is illegaal". NBK heeft in het aprilnummer een advertentie opgenomen van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro: "De euro wordt van ons allemaal". Volgens NBK-medewerker Bastiaan van Perlo ging het hen uitsluitend om het geld. "Wij zijn een one-issue organisatie en doen daarom geen uitspraken over de euro. We leveren wel kritiek op Fort Europa." Wellicht kan NBK in het volgende nummer met een rectificatie kleur bekennen: "De euro wordt niet van de duizenden illegalen die jaarlijks uit Europa worden gedeporteerd".

Overigens had NBK wel over de plaatsing van de advertentie van de EU-lobbyclub getwijfeld. Desgevraagd zei de Stichting Naar een ander Europa er geen bezwaar tegen te hebben. Hun krantjes zouden immers ook met hetzelfde nummer van "Kleur" meegestuurd worden. Daarin werd opgeroepen om in actie te komen tegen het Europa van de bazen en het kapitaal. "Kleur" bracht zo als brave deelnemer aan het multiculturele poldermodel voor- en tegenstanders van Fort Europa gebroederlijk bij elkaar.

Niet iedereen is het daarmee eens. Nog in het vorige nummer van "Kleur" had de bekende Marokkaanse "actievoerder in hart en nieren" Jamal Ftieh er in een interview voor gepleit om NBK "geen hobbyistenclub" te laten worden "van goed bedoelende anti-racisten". Volgens hem moet NBK niet meedoen met "de mode van het pragmatisme". Want "ook de anti-racisme beweging dreigt gepoldermodelliseerd te worden".

Stinkend rijk

Het anarchistisch collectief Eurodusnie neemt juist fel stelling tegen "een zich almaar uitdijend Europees poldermodel", waarin "ieder ontspruitend teken van verzet wordt gekanaliseerd en doodgeknuffeld". Dat bruut politiegeweld ook tot de mogelijkheden behoort, bleek tijdens de door Eurodusnie op 10 juni georganiseerde demonstratie tegen de EU. Haagse agenten hakten tot bloedens toe op de demonstranten in en joegen hen als slavendrijvers het stadscentrum uit.

Een Eurodusnie-medewerker hekelde in een toespraak de "kritiekloze en eenzijdige juichverhalen" over de EU. "Vakbonden, politieke partijen, opiniebladen, academici: allemaal zijn ze enthousiast voorstander van dit Verenigd Europa. Het treurige is dat alle pro-EU organisaties stinkend rijk zijn en overal met respect behandeld worden. Organisaties die essentiële kritiek op de EU uitoefenen, vallen buiten de gevestigde discussiekaders. Het voorlichtingsbureau voor het Europees Parlement geeft 100.000 gulden overheidsgeld uit om Europarlementariërs in een TROS-spelletje te krijgen. Actiegroepen als Eurodusnie kunnen daar 5 jaar van werken."

Terug