De Fabel van de illegaal 35, juli/augustus 1999

Auteur: Harry Westerink en Gerrit de Wit


Nationalistische astroloog

Astroloog Ed Noordman stond in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen kandidaat voor de oerconservatieve Unie 55+. Hij kijkt al 40 jaar in "de sterren". Dat levert voorspelbare waarzeggingen op: "Democratie in Europa volledig buiten spel gezet" en "De wereld stort zichzelf steeds meer in de ellende". Noordman misbruikt zijn 'gezag' als astroloog om in het openbaar "rassenrellen" te kunnen aankondigen.

Op 1 juni hield Noordman in het Leidse new age-centrum De Ruimte een lezing over "de invloed van de buitenplaneten" op de samenleving. Greet Dol, organisatrice van de bijeenkomst en zelf astrologe, prees Noordman aan als "de astrologische specialist op het gebied van de wereldpolitiek". Ondanks de hoge toegangsprijs van 25 gulden zat het zaaltje vol met ruim 20 goedgelovigen die de hele avond aan Noordmans lippen hingen.

Grote trek

De "mysterieplaneten" Uranus, Neptunus en Pluto hebben de wereld de laatste eeuwen op z'n kop gezet, zo begon Noordman. De oorlog in Kosovo en de Bijlmer-ramp zouden onder invloed hebben gestaan van Uranus, "de spanningsplaneet". En de horoscoop van PLO-leider Arafat zou sterk overeenkomen met die van de ramp. "Hier zit dus sabotage achter", meldde Noordman doodleuk. Waarmee hij insinueerde dat de PLO het El Al-vliegtuig zou hebben opgeblazen. Neptunus zou "heersen" over "rebellerende groepen, geheime diensten en genootschappen, geestelijke dwalingen, en zelfvernietiging". Als "trefwoorden" bij Pluto noemde Noordman "massa, economische machtsconcentratie, dictatoriale inslag, en internationale organisaties als de NAVO, de EU en de Verenigde Naties".

Pluto staat sinds het begin van deze eeuw in het sterrenbeeld boogschutter, en "is bezig om het christendom volledig uit te roeien ten gunste van de islam". Omdat Pluto momenteel op 10 graden boven Belgrado staat, woedt daar "een religieuze oorlog". "Als Pluto vanaf 2003 op 25 graden boven Amsterdam staat, zal de planeet een periode van ongekende rassenrellen veroorzaken." Een toehoorster siste venijnig: "Ja, dat moest ervan komen". Een ander vroeg zich daarentegen verwonderd af: "Maar wat heeft Pluto met rassen te maken?" Noordman: "Het negende huis, het huis van boogschutter, gaat over buitenlanders. Boogschutter bepaalt hoe groot de stromen zijn die naar hier komen. Het is één grote trek naar hier." Op de vraag "Kunt u zeggen of er een Derde Wereldoorlog komt?", antwoordde Noordman enthousiast: "Ja, die komt er, dat is zeker. Maar ik zeg niet wanneer."

Zielepiet

Al jarenlang geeft Noordman "Astro-vizier" uit. Samen met Meindert Willem Volkers vormt hij de redactie van dit "astrologisch maandblad voor politiek en samenleving". Wie het doorneemt, krijgt de indruk dat "de sterren" zich hoofdzakelijk bezighouden met "het probleem van de buitenlanders". In het augustusnummer van 1991 staat: "In de komende jaren trekt Pluto door het 9e vlak, hetgeen naast herbezinning binnen ons volk ook en vooral zal leiden tot enorme rassenrellen... Men kan moeilijk volhouden dat de ommezwaai van het Nederlandse volk een uiting zal zijn van discriminatie." Ook legt Noordman "een oorzakelijk verband tussen onze verslechterende economische situatie en de snel toenemende kosten van onderbrengen en complete huisvesting van legale en illegale buitenlanders".

In het juninummer van 1996 gaat Volkers tekeer tegen de islam. Die "is militant, wat toch wel zonneklaar bewezen wordt door het overal in opmars zijnde zogeheten fundamentalisme. De gevolgen zijn duidelijk waarneembaar, immers de kerken verdwijnen en de moskeeën verschijnen. In Europa wel te verstaan!". Om racistische standpunten te promoten hangt hij de zielepiet uit: "Je mag bijvoorbeeld niet eens zeggen "Nederland voor de Nederlanders". Wat mogen we dan wel zeggen? "Nederland voor de buitenlanders?" Vooruit dan maar, dat wordt een leuke toekomst!". Volkers zette in 1995 zijn handtekening voor deelname van de CD aan de Provinciale Staten-verkiezingen. In 1998 gaf hij zijn handtekening voor deelname van de CD aan de Tweede Kamer-verkiezingen.

In het meinummer van 1999 vraagt "de heer S. te E." of de redactieleden "de politieke ontwikkelingen niet teveel door een 'rechtse' bril zien". Noordman stelt hem gerust door het bijbelboek Prediker te citeren: "De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links." Noordman: "Wij vinden van onszelf dat wij 'realisten' zijn en geen dwepers of wereldverbeteraars. Als wij desondanks wat 'rechts' overkomen, dan zien wij dit des te meer als een bewijs van de juistheid van het geciteerde uit Prediker."

Terug